Je známy termín SIBAF fóra 2020!

SIBAF® fórum sa už tradične koná na jeseň a nebude to inak ani toho roku. Vzdelávacie podujatie sa uskutoční 8. októbra 2020. Podmienky budú upravené aktuálnym reáliám, fórum sa bude výnimočne realizovať iba v jednej miestnosti a bude mať menej účastníkov. Do hry vstupuje aj možnosť druhej vlny koronavírusovej pandémie, v dôsledku ktorej by sa fórum nemohlo zrealizovať. V tom prípade sa uskutoční online formou, prostredníctvom webinárov. Aktuálne prebehli pod značkou SIBAF® dva webináre zrealizované počas pandémie a domácej karantény a oba boli vnímané – aj z väčšinovej reakcie účastníkov – ako úspešné a zmysluplné.

Snaha o realizáciu SIBAF fóra 2020 je tiež reakciou na potrebu vzdelávať poisťovací trh aj počas koronavírusovej pandémie, pretože aj samotná epidémia vytvára na trhu nové situácie, okolnosti a žiada si fundované odpovede.

späť