Ministerstvo dopravy navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020

Aktuálna situácia, ktorá je nielen na Slovensku, ale všeobecne na svete, je náročná pre fyzické i právnické osoby. Štát sa snaží v rôznych možných smeroch pomôcť. Jednou z foriem pomoci je aj aktuálny krok, ktorý podniklo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR).

Odpustenie pokuty STK a EK

MDV SR pripravilo opatrenie pre odpustenie pokuty za neplatnú STK a EK. Informoval o tom komunikačný odbor MDV SR. Rezort dopravy odporučil okresným úradom, aby v čase mimoriadnej situácie neukladali pokuty za neplatnú emisnú a technickú kontrolu, ktorej lehota platnosti uplynula štvrtkom, 12. marca 2020. Informáciu nájdete tu.

Poistený má ale povinnosť mať platnú STK

Pri riešení poistnej udalosti súvisiacej s dopravnou nehodou, resp. škodovou udalosťou, je však povinnosťou poisteného doložiť potvrdenie o platnej STK. V prípade, ak držiteľ vozidla bol objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, z objektívnych príčin ju nemohol absolvovať.

Aký bude postup poisťovní v tomto prípade?

Bude nad rámec poistných podmienok?

Vzdelávacia spoločnosť EFIBA, ktorá organizuje aj SIBAF® podujatia, v tomto smere oslovuje poisťovne a dopytuje sa na ich postup v takomto prípade. Podarilo sa jej zatiaľ získať stanovisko od jednej poisťovne, ktorá bude na danú situáciu prihliadať a posudzovať ju individuálne. Jednak pri PZP, ale aj pri Kasko poistení.

Obdobné povinnosti poistených však platia aj v prípade poistenia majetku (domácnosti, priemysel, podnikatelia), kde je povinnosťou poisteného mať vždy aktuálne spracované revízie napr. komínov, kotlov, elektrických zariadení a iných zariadení s povinnosťou pravidelnej revízie. Nemožnosť vykonania týchto revízií môže tiež byť predmetom nejasných situácií v prípade poistnej udalosti.

Situácia je aj z aspektu poistenia kritická a riešenia si vyžadujú neštandardné prístupy. Naša spoločnosť EFIBA  by v týchto dňoch rada vykonala analýzu a poukázala na riziká, ktoré v dnešnej situácii môžu vzniknúť pri možných poistných udalostiach. Pre poisťovacích maklérov je mať viac vedomostí a poznatkov o týchto témach dôležité, aby sa predišlo nedorozumeniam pri potenciálnych škodách ich klientov. Dôležité je, aby boli deklarované pravidlá čo najjasnejšie.

Aktuálne oslovujeme poistovne – predovšetkým poskytujúce PZP – s otázkou ich postupu v takýchto otázkach. O výsledkoch vás budeme informovať po zozbieraní potrebných dát.

späť