Objednajte si knihu Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom!

Téma škodových udalostí zo zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom je aj v prípade dlhoročných profesionálov v poisťovacom segmente na doslovne hodinové diskusie. A i tak s otvoreným koncom. Významnú pomoc pri riešení podobných problémov poskytujú najmä príklady z praxe, z bežného reálneho života. Práve vďaka nim dospievame k pochopeniu úskaliu rizík, upisovania, prevencie či likvidácie (poistných) udalostí.

Práve preto sa spoločnosť Efiba ako organizátor vzdelávacích podujatí SIBAF® rozhodla prispieť k téme aktualizovaním a prepracovaním pôvodnej prvej publikácie „Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom“ od autorov Petra Zárubu a Martina Pospíšila.

Ako sa hovorí, najlepšie (a najmúdrejšie) je učiť sa na chybách druhých a téma zodpovednosti za škodu vadných výrobkov je tak náročná a rozsiahla, že každá praktická skúsenosť predstavuje výrazný profesionálny posun vpred.

 

Ako si knihu objednať?

V prípade záujmu, prosím, zašlite objednávku na e-mailovú adresu sibaf@sibaf.sk.

Prosím, uveďte:

  • počet objednávaných kusov
  • fakturačné údaje v rozsahu:
    • Meno, Priezvisko / Názov firmy
    • Adresa / Sídlo
    • IČO

Po obdržaní správy vás budeme kontaktovať za účelom dojednania spôsobu úhrady a doručenia.

Cena knihy je 19,90 € za výtlačok.

 

Prajeme vám príjemné vzdelávanie sa.

späť