Osobitné finančné vzdelávanie – Ostáva 1 mesiac na absolvovanie OFV

Osoby vykonávajúce činnosť finančného sprostredkovania alebo poradenstva v sektore poistenia a zaistenia zapísané v registri NBS pred dátumom 23. február 2018:

sú povinné absolvovať osobitné finančné vzdelávanie (OFV) v lehote do 23. februára 2019.

Fyzická osoba, ktorá  musí spĺňať požiadavky pre základný stupeň odbornej spôsobilosti, musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie.

Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre stredný a vyšší stupeň odbornej spôsobilosti, musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku.

Fyzická osoba, ktorá musí spĺňať požiadavky pre najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti, musí absolvovať každoročne osobitné finančné vzdelávanie a najmenej každé štyri roky úspešne vykonať odbornú skúšku s certifikátom.

Aktuálny zoznam 13 poskytovateľov OFV je zverejnený  na stránke https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/institucie.

Upozorňujeme, že nie každý poskytovateľ OFV je verejný. Niektorí poskytovatelia umožňujú absolvovať OFV len pre svojich zamestnancov a/alebo PFA.

Po úspešnom  absolvovaní OFV je poskytovateľ osobitného finančného vzdelávania povinný absolventa nahlásiť do 10 pracovných dní od uskutočnenia osobitného finančného vzdelávania do zoznamu osôb v registri NBS.

Aktuálnosť údajov  je možne si overiť na stránke https://registre.nbs.sk/odb-sposobilost/osoby

späť