Petruľák a Kamenárová na SIBAF® fóre o legislatívnych zmenách

SIBAF® fórum sa uskutoční už 10. októbra v HubHub Twin City C v Bratislave. Do 3. októbra sa môžete registrovať za stále zvýhodnený účastnícky poplatok vo výške 95 eur.

Jednou z diskutujúcich na pripravovanom SIBAF® fóre 2019 bude aj Mária Kamenárová, UNIQA 4WARD, členka Výboru Európskej spoločnosti aktuárov. Témou jej prednášky bude “Škodovosť v segmente KASKO a PZP slovenských poisťovní a jej vplyv na ich solventnosť”. Je to téma, ktorá bola načatá už počas SIBAF® seminára v máji tohto roka, a to s veľkým záujmom zo strany účastníkov seminára. Nakoľko tematika na trhu postupuje, je dôležité opäť ju otvoriť a mať prehľad o aktuálnom dianí.

Bude tzv. osobnostná ujma po dopravných nehodách limitovaná?

V súčastnosti sú osobnostné škody, resp. nemajetkové ujmy pri dopravných nehodách prisudzované nárokovateľom zo strany súdov. O rozsudkoch, na základe ktorých sa predmetné nároky posudzujú ako oprávnené, boli prezentované na spomínanom SIBAF® seminári. Národná banka Slovenska predložila návrh na limitovanie nárokov tzv. osobnostnej ujmy pre pozostalých po dopravných nehodách. Z pohľadu banky smeruje návrh k zjednodušeniu tvorby rezerv pre poistné plnenia a následne výpočty cien poistenia PZP.

To, v akom stave je v súčasnosti produkt PZP a KASKO z hľadiska škodovosti a aký je jeho vývoj vo vzťahu k solventnosti poisťovní, bude na SIBAF® fóre 2019 prezentovať práve Mária Kamenárová. Stručný obsah jej prednášky z mája nájdete tu.

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré budú môcť požadovať náhradu nákladov na výživu? Kto všetko sa môže prihlásiť a koľko to bude stáť?

Ďalším diskutujúcim bude Martin Petruľák, právnik, dlhoročný tradičný prednášateľ na problematiku legislatívy na poistnom trhu. Aktuálne sa dotkne aj toho, kto všetko sa môže považovať za vyživovanú osobu. Nová úprava §446 Občianskeho zákonníka z dôvodu rozhodnutia Ústavného súdu mení pravidlá aj v tejto oblasti. Oproti súčasnej právnej úprave rozširuje okruh oprávnených osôb a priznáva nárok aj tým osobám, ktorým poškodený počas svojho života poskytoval alebo prispieval na výžiu dobrovoľne – bez toho, aby mu takú povinnosť ukladal zákon alebo zmluva medzi povinnou a oprávnenou osobou.

Pravidlá odškodnenia pri strate na zárobku sa menia od základov

Martin Petruľák zodpovie aj nasledujúce otázky:

  • bude sa strata uhrádzať poškodenému až do dôchodku? Aký dopad to môže mať na stanovenie poistnej sumy?
  • ako vyzerajú nové navrhované pravidlá, z čoho vychádzajú a aké majú nedostatky? Na aké prípady sa budú vzťahovať a kde sa neuplatnia?
  • čo prinesú do bežného života a ako zmenia pohľad na poistenie zodpovednosti za škodu?

Kompletný program pripravovaného SIBAF® fóra nájdete tu.

Súčasťou bude aj vyhlásenie výsledkov už 12. ročníka renomovanej ankety SIBAF® Award Najlepšia poisťovňa. Registrujte sa na SIBAF® fórum 2019 tu.

späť