Registrácia na SIBAF® fórum 2019 bola spustená!

SIBAF® fórum 2019 Vám prinesie vystúpenia diskusie s týmito prednášajúcimi:

 

MIESTNOSŤ A

Miroslav Singer,  Chief Economist of Generali CEE Holding, ex-guvernér Českej národnej banky.

Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Angela Sobolčiaková, odbor právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Martin Petruľák, právnik, dlhoročný tradičný prednášateľ na problematiku legislatívy na poistnom trhu.

Ján Markoš, šachový veľmajster, ktorý si s vami nielen zahrá šach, ale prezradí zaujímavosti o šachu a nových technológiách.

Mária Kamenárová, UNIQA 4WARD, členka Výboru Európskej spoločnosti aktuárov. Vystúpi s témou „Škodovosť v segmente KASKO a PZP slovenských poisťovní a jej vplyv na ich solventnosť“

Adrian Strečko z poisťovne Metlife sa zhostí témy zamestnaneckých benefitov.

Dominika Tatárová, Ján Ďurkovič zo Swiss Re Slovakia sa budú venovať téme Stiahnutia výrobku z trhu (Product Recall).

Pavel Hrica z OZ Cesta von predstaví projet pomoci v škole a živote deťom narodeným do chudoby

 

MIESTNOSŤ B

Juraj Janči z poisťovne COFACE rozoberie témy poistenia pohľadávok.

Petr Záruba a Martin Pospíšil, právnici, autori knihy Zodpovednosť za vadný výrobok.

Peter Bak z advokátskej kancelárie BAK & PARTNERS odprezentuje tému elektronickej komunikácie a jej úskalí, druhy elektronických podaní a ich účinky.

Michal Straka, SANAC s.r.o., ktorý bude diskutovať o spôsobe efektívneho odstraňovania následkov vodovodných škôd.

CYBERPOISTENIE – Samostatný programový blok bude venovaný tzv. Cyberpoisteniu a poisteniu následkov porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov. Ako je zvykom v rámci programového bloku vystúpia viacerí odborníci z oblastí, ktoré s týmto rizikom resp. typom poistenia súvisia. Prezentovať a diskutovať budú:

Péter Alföldi z Colonnade poisťovne,

Igor Straka zo spoločnosti  Romitech

Filip Švaňa z PR Clinic.

Samozrejme bude to blok postavený na príkladoch z praxe.

 

Na podujatí vyhlásime výsledky12. ročníka ankety SIBAF® award 2019 „Najlepšia poisťovňa“ v nasledovných kategóriách:

  1. Poistenie priemyslu a podnikateľov
  2. Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  3. Poistenie občanov

 

Hlasovací lístok |stiahnuť|

Podmienky ankety |stiahnuť|

Stretnutia so známymi kolegami, obchodnými partnermi a príležitosť zoznámenia sa novými, možnosť nefomálnych stretnutí a diskusií s vystupujúcimi aj mimo programu, je to čo zvyšuje podujatiu SIBAF® forum pridanú hodnotu pre účastníka.

Využiť túto príležitosť bude možné jednak v rámci odbornej časti podujatia počas trvania celého podujatia v networkingovej zóne.

Rovnako tak aj počas spoločenského večera, ktorý sa teší vďaka príjemnej atmosfére čoraz väčšej obľube. Tentoraz bude spojený s krstom knihy Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom autorov Petra Zárubu a Martin Pospíšila.

 

POZOR!

Využite zvýhodnené možnosti registrácie:

– pri registrácii do 31. 8. 2019 iba za 85 eur

– pri registrácii do 3. 10. 2019 za 95 eur

– pri registrácii do 10. 10. 2019 za 115 eur

Nenechajte si ujsť žiadne novinky a sledujte aj náš profil na LinkedIn!

späť