SIBAF® Award 2018 pozná svojich víťazov!

Anketa SIBAF® Award sa koná pravidelne od roku 2006. Jej výsledky odrážajú kvalitu služieb, ktorú poisťovne poskytujú pre klientov a sprostredkovateľov poistenia. Pre poisťovne je veľkou motiváciou, aby si vysokú úroveň udržali a pretavili ju do ocenenia, akou je SIBAF® Award. Z takejto pozitívnej motivácie nakoniec profitujú najmä spokojní klienti.

V rámci ankety Poisťovňa roka boli hodnotené tri kategórie prostredníctvom vyplnenia hlasovacích lístkov. V tomto ročníku sa do hlasovania zapojilo 76 spoločností, sprostredkovateľov poistenia typu samostatný finančný agent, finančný poradca a sprostredkovateľ poistenia z iného členského štátu pre sektor poistenia. Spolu odovzdali až 261 hlasovacích lístkov pre 3 kategórie.

Špeciálna kategória Počin roka bola hodnotená cez online hlasovanie počas SIBAF® fóra 2018.

Najúspešnejšie poisťovne

Poradie / Poistenie priemyslu a podnikateľov * / Body

1) MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu / 6,352

2) Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. / 6,280

3) Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu / 4,951

4) Generali Poisťovňa, a. s. / 4,483

5) UNIQA poisťovňa, a.s. / 3,587

* poistenie majetku, prerušenia prevádzky, strojov, prepravy, stavomontáž, zodpovednosť za škodu

Poradie / Havarijné poistenie motorových vozidiel / Body

1) Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. / 6,370

2) Generali Poisťovňa, a. s. / 5,136

3) Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu / 5,061

4) AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu / 3,575

5) UNIQA poisťovňa, a.s. /  3,500

Poradie / Poistenie občanov * / Body

1) Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. / 6,950

2) Generali Poisťovňa, a. s. / 5,499

3) AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu / 4,144

4) UNIQA poisťovňa, a.s. / 4,132

5) ČSOB Poisťovňa, a.s. / 4,051

* poistenie nehnuteľností – domov, bytov, domácností a zodpovednosti za škodu fyzických osôb

FOTOGRAFIE OCENENÝCH V ANKETE SIBAF Award 2018

Ocenení v kateórii Poistenie priemyslu a podnikateľov:

zľava: Oliver Borko – predseda poroty; Štefan Pažický – audítor ankety (TPA AUDIT, s.r.o.) ; Klaus Krammer (zástupca TPA GROUP); Marián Batovský (Colonnade Insurance), Radovan Figura (MSIG ), Jozef Paška ( Allianz – SP) a členovia poroty Róbert Poór , Erika Pastoráková, Tibor Bôrik.

Ocenení v kategórii Havarijné poistenie:

Oliver Borko – predseda poroty; Štefan Pažický – audítor ankety (TPA AUDIT, s.r.o.); Klaus Krammer (zástupca TPA GROUP); Marián Batovský (Colonnade Insurance), Márian Zelko (Generali), Jozef Paška (Allianz – SP) a členovia poroty Róbert Poór , Erika Pastoráková, Tibor Bôrik.

Ocenení v kategórii Poistenie občanov

zľava: Oliver Borko – predseda poroty; Štefan Pažický – audítor ankety (TPA AUDIT, s.r.o.) ; Klaus Krammer (zástupca TPA GROUP ); Ján Kusý ( AXA ), Márian Zelko (Generali), Jozef Paška (Allianz – SP) a členovia poroty Róbert Poór , Erika Pastoráková, Tibor Bôrik.

Počin roka

Priamo počas vzdelávacieho podujatia prebehlo hlasovanie v kategórii Počin roka. Zámerom tejto kategórie bolo odmeniť a vyzdvihnúť aktivity, ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania laickej a odbornej verejnosti, publikačnej činnosti ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku. Prítomní účastníci SIBAF® fóra 2018 online hlasovaním rozhodli, že počinom roka 2018 sa stala Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia.

Správa auditora ankety spoločnosti TPA AUDIT: Stiahnuť PDF

späť