SIBAF forum 2018: Vedomosti a skúsenosti, ktoré ocenia vaši klienti

Daň z poistenia – buďte pripravený na každý prípad

Aké informácie a rady poskytnete klientovi v súlade so zákonom o dani z príjmu.

Martina BILÍKOVÁ, riaditeľka sekcie daňového a colného odboru Ministerstva financií Slovenskej republiky

Mária JANUŠKOVÁ,  TPA TAX, k.s., riaditeľka oddelenia daní a prokuristka

 

Exkluzívna prezentácia výsledkov prieskumu zamestnaneckých benefitov

METLIFE

 

Legislatívne zmeny s dopadom na kvalitu služby poisťovacieho makléra

Lehota na oznámenie poistného, dôvody na zníženie, odmietnutie poistného plnenia

Martin PETRUĽÁK, Plavec & Partners, advokátska kancelária

 

Aktuálne otázky likvidačnej praxe PZP  

Skutočná škoda, škoda spôsobená pracovným strojom, náhradné vozidlo

Imrich FEKETE, Slovenská kancelária poisťovateľov, výkonný riaditeľ

 

Nebojme sa čiernych dier

Populárno-vedecká rozprava o čiernych dierach v Einsteinovej teórii, ako sa čierne diery prejavujú navonok, aké riziká z nich plynúce nám prípadne v budúcností hrozia

Vladimír Balek, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

 

Finančné riadenie v spoločnosti SFA – významné dopady legislatívnej regulácie

Ako reagovať na zvyšujúcu sa nákladovú záťaž vo vzťahu k dodržiavaniu legislatívy

Andrej Borot, Finančný riaditeľ GrECo JLT Slovakia GmbH

Moderátor: Ján Záborský, TREND

 

Hodnotenie rizika u klienta 

Pravidelná komunikácia s klientom je základom pre získanie informácii o povahe rizika a nastavenia podmienok poistnej zmluvy.

Ako ju nastaviť, aby poisťovací maklér mal vedomosť o riziku a dokázal ho riadiť.

Miloš Žernovič,  rizikový inžinier, Colonnade Insurance

Peter Halčin,  Union poisťovňa

Pavel Hruškovič, risk konzultant, RISKONET

 

Whistleblowing (nahlasovanie  porušení) 

Dôvod a ciele úpravy nahlasovania porušení. Postupy a spôsoby nahlasovania porušení. Rozdiel medzi sťažnosťou a nahlásením porušenia.

Tomáš AMBRA, Národná banka Slovenska, oddelenie regulácie

 

… a iné, ktoré ešte dolaďujeme.

Využite do 5. 9. možnosť early bird registrácie! Registrujte sa tu!

Novinky sledujte na www.sibaf.sk.

 

späť