SIBAF® pripravuje druhý webinár. Témou budú poistenie a dane.

Po prvom úspešnom webinári prichádza ďalší. Témou budú poistenie a dane, pričom pôjde o prvú časť webinára na túto tému.

Prvý SIBAF® webinár bol prijatý veľmi pozitívne, zúčastnilo sa ho vyše 80 účastníkov, pričom výrazný záujem bol aj zo strany spoločností a súkromných účastníkov mimo Bratislavy, ktorí boli doposiaľ pri SIBAF® podujatiach kvôli cestovaniu na miesto konania v nevýhode.

Na tento úspech nadväzujeme druhým webinárom, ktorý sa uskutoční 11. júna 2020 v čase od 10.00 do 11.30 hod. Webinár na tému Poistenie a dane, resp. jeho prvú časť, bude viesť Veronika Chválová Rajnohová, daňová poradkyňa spoločnosti TPA Slovakia z medzinárodnej siete TPA GROUP. 

V rámci témy bude s účastníkmi diskutovať o týchto okruhoch:

  • všeobecný pohľad na daň z poistenia na Slovensko a v európskom kontexte
  • DPH špecifiká pri poskytovaní služieb a finančného sprostredkovania
  • stanovovanie poistných súm s DPH a bez DPH
  • daň z príjmov fyzických osôb pri poistnom plnení (životné poistenie a investičné životné poistenie)

Ako v prípade prvého SIBAF® webináru, aj teraz bude možné do prezentácie priamo vstupovať, klásť doplňujúce otázky či s prednášajúcou v rámci časových možností diskutovať. Prezentácia bude doplnená ukážkami z praxe, napr. poistné plnenie pri krádeži hnuteľného majetku vs. povinnosti voči daňovému úradu z pohľadu DPH ap.

Registrovať sa môžte tu: https://registracia.sibaf.sk/

späť