SIBAF® webinár s Martinom Petruľákom

Dňa 23. apríla 2020 sa uskutoční SIBAF® webinár s Martinom Petruľákom.

Čas: 10.00 – 11.30

Témy, ktoré bude prezentovať z aktuálneho pohľadu, budú:

a) Uzavretie poistnej zmluvy na diaľku

b) Neplatenie poistného a postupy v zmysle platnej legislatívy

 

Okrem nich sa bude venovať aj aktuálnym novinkám, ktoré sa týkajú poisťovníctva.

REGISTRÁCIA: https://registracia.sibaf.sk/

 

Webinár bude nahrávaný (audio, video) a následne jeho hlavná časť (témy a, b) budú následne súčasťou obsahu osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktoré v blízkej dobe spustíme.

Sektor: poistenie a zaistenie

Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný / vyšší / najvyšší

Do rozsahu absolvovaného OFV sa započíta 1 hodina.

Lektor: Ing. Mgr. Martin Petruľák

Téma:

a) Uzavretie poistnej zmluvy na diaľku

b) Neplatenie poistného a postupy v zmysle platnej legislatívy

Forma: dištančná

 

 

späť