Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov – poznáte legislatívu?

Pracujú vaši klienti so zariadeniami, ako sú vysokozdvižný vozík, traktor, snežný pluh ap.? Všetky tieto stroje sú zároveň motorovými vozidlami, čo znamená, že musia byť poistené povinným zmluvným poistením. Už z ich samotnej povahy však vyplýva, že škodu môžu spôsobiť nielen ako motorové vozidlo, ale aj ako pracovný stroj. Z hľadiska poistenia sa jedná o 2 samostatné kategórie škody.

Uveďme si len dva v podstatne nie úplne zriedkavé prípady:

  1. Snežný pluh odhŕňa sneh na vozovke. Nanešťastie, narazí do zaparkovaného auta a poškodí ho.
  2. Traktor seje na poli. Pracovník – jeho obsluha – nešťastne spadne pod sejací mechanizmus a utrpí škodu na zdraví.

Základným problémom nielen týchto, ale aj rôznych obdobných prípadov je, že sprostredkovatelia poistenia a ich klienti sa pri likvidácii škodových udalostí stretávajú s rozličnými výkladmi a závermi likvidátorov poisťovní v rámci náhrady spôsobených škôd.

Práve preto je potrebné zorientovať sa v aktuálnej praxi v rámci slovenskej a európskej judikatúry pre škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov.

Vaši klienti to pri riešení podobných prípadov viac ako ocenia. 

Žiadny sprostredkovateľ nie je lepší ako ten, ktorý je zorientovaný a edukovaný. 

Preto sme pre túto tému na SIBAF® fórum pozvali (a tešíme sa, že pozvanie prijal) aj doc. JUDr. Imricha Feketeho CSc., ktorý je na túto oblasť legislatívy viac ako povolaným. Po bohatých skúsenostiach aj priamo v poisťovacom segmente je dnes výkonným riaditeľom Slovenskej kancelárie poisťovateľov (SKP), členom Slovenskej advokátskej komory, odborným asistentom na Právnickej fakulte UK v Bratislave a externým poradcom Ústavného súdu SR.

Pán Imrich Fekete je tiež držiteľom ocenenia SIBAF®  „Osobnosť poistného trhu“, ktoré mu v roku 2012  udelila Slovenská asociácia sprostredkovateľov v poisťovníctve (SASP).

Okrem tejto témy budeme s p. Feketem diskutovať aj o náhrade nákladov na prenájom náhradného vozidla v prípade uplatnenia nároku z PZP, ak je vozidlo poškodeného nepojazdné alebo v oprave.

SIBAF® fórum prinesie množstvo ďalších tém, jednou z tých pálčivejších je efekt novely Občianskeho zákonníka na poisťovací segment, o ktorom príde porozprávať Martin Petruľák.

SIBAF® fórum sa uskutoční už 18. októbra v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre. Registrujte sa tu!

Ak chcete byť informovaní o našich novinkách aj v pripravovanom programe, prihláste sa na odber nášho newslettra.

späť