Sledujete aj potenciálne cyber hrozby svojich klientov?

Nie je to tak dávno, čo Slovensko čítalo správu o Štatistickom úrade SR a zraniteľnosti jeho IT systémov uverejnenú v Denniku N. V rámci európskych spoločností sa krádež údajov stáva častejšou, zvyšuje sa aj rozsah požiadaviek na výkupné, pri úniku dát je narušené renomé spoločností.

Kybernetická hrozba nesie v sebe v súčasnosti nevyhnutné náklady podnikania. Financie na odstránenie následkov takejto škody nie sú zanedbateľné. Keďže ide o škodu, ktorá môže byť zahrnutá v poistnom krytí –  poisťovací maklér by mal vedieť toto riziko jasne definovať a byť zdatným partnerom pri dojednávaní zmluvy, jej správe a prípadnom riešení nárokov z titulu poistnej udalosti.  SIBAF® fórum 2019 venuje problematike cyber poistenia celý programový blok.

Cyber riziko

Jednou z tém bloku bude cyber riziko a jeho charakteristika. Účastníci sa dozvedia, ako o ňom hovoriť, aby si ho klienti uvedomili, ale aj ako prispieť k vyvíjaniu vhodných poistných riešení. Ozrejmia si tiež pojem “Silent Cyber” riziko, ktoré sa vzťahuje na potenciálne hrozby obsiahnuté v tradičných poisteniach majetku a zodpovednosti, ktoré nemusia zahŕňať alebo vylučovať riziká spojené so cyber rizikom. Keďže je to nová a otvorená téma, poisťovatelia k nej pristupujú sprísňovaním poistných podmienok.

Praktické príklady vo vzťahu škoda-poistná udalosť-krytie bude na fóre prezentovať Péter Alföldi Regional Financial Lines Practice Leader, Colonnade Insurance S.A., ktorý má rozsiahle skúsenosti v oblasti rizík.

 

 

 

Reputáciu máme iba jednu. Pre dlhodobé fungovanie biznisu je kľúčová.

V rámci poistného krytia Cyber poistenia sú zahrnuté aj náklady na nápravu dobrého mena spoločnosti alebo jednotlivca

Poisťovňa uhrádza náklady na odborné služby súvisiace s poradenstvom poskytnutým nezávislými tretími osobami (vrátane právneho poradenstva v oblasti mediálnej stratégie, krízového poradenstva a PR služieb) za účelom riadenia primeraných opatrení na zamedzenie alebo zmiernenie potenciálnych nepriaznivých dôsledkov mediálne významnej udalosti, vrátane vytvorenia a implementácie komunikačnej stratégie. z dôvodu skutočného alebo údajného neoprávneného prístupu do systému alebo porušenia príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov.

Na vzorovom príklade bude na SIBAF® fóre p. Filip Švaňa z PR Clinic prezentovať praktickú stránku práce profesionála, PR agentúry, pri zvládnutí krízovej komunikácie súvisiacej s ohrozením dobrého mena pri úniku citlivých informácií, osobných údajov klientov spoločnosti.

Téma Cyber rizika si vyžaduje aj odborné terminologické poznanie problematiky kybernetickej bezpečnosti. Jej základy, konkrétne príklady narušenia či štatistiky útokov bude prezentovať Igor Straka, cyber security konzultant spoločnosti Romitech.

Po absolvovaní programového bloku SIBAF® fóra 2019 venovaného problematike cyberpoistenia budete mať hmatateľnejšie poznatky o tomto type rizika, poistenia a súvisiacej technicko-legislatívnej agende. SIBAF® fórum 2019 sa uskutoční už 10. októbra 2019 v Bratislave v HubHub Twin City C.

Kompletný program a registráciu nájdete tu.

Využite do 3. 10. zvýhodnený účastnícky poplatok vo výške iba 95 eur!

späť