To naj zo SIBAF® workshopy&semináre, 10. 4. 2019

V stredu, 10. apríla 2019, sme sa vzdelávali na prvých SIBAF® workshopy&semináre, ktorých sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov. V rámci intenzívneho 4-hodinového vzdelávania načerpali vedomosti a skúsenosti z viacerých oblastí poistenia, ktoré môžu využiť v prospech svojich klientov.

Odznelo toho veľa pre našu prax potrebného a zaujímavého, vyberáme pre vás to, čo nás osobne najviac oslovilo.

Témy boli 4:

Prezentácia Františka Gajdácsa z Cechu predajcov a autoservisov SR bola zameraná na nové povinnosti klientov pri oprave vozidla a ich súvis s poistením. V rámci diskusie po prezentácii prevládal názor, že zavedenie certifikovaných opráv pravdepodobne navýši cenu opravy vozidla po nehode, v rámci ktorej budú poškodené bezpečnostné prvky. Čo, samozrejme, môže vplývať na cenu poistenia vozidiel PZP aj KASKO.

Ivan Paule so spoločnosti TPA diskutoval o pravidlách preukazovania dostatočnej starostlivosti o majetok zo strany štatutára spoločnosti. Je prínosom pre poisťovacieho makléra poznať aj teoretické poznatky, na základe ktorých sú nastavované kontrolné procesy vo firmách. Pri poistení zodpovednosti štatutára za spôsobenú škodu, je diskusia s klientom na túto tému viac ako užitočná.

V rámci témy škody z poistenia prerušenia prevádzky prezentoval Martin Fila z HDI Versicherung, že ak nájdeme spôsob, ktorý v prípade prerušenia prevádzky umožní spustiť výrobu v kratšom čase, každé ušetrené percento nákladov je významnou sumou, ktorá môže byť ušetrená. Práve preto sme aj teraz priniesli konkrétne príklady a prípadové štúdie, z ktorých si účastníci zobrali ponaučenie.

Napokon underwriteri zo spoločnosti Swiss Re uviedli pár príkladov zaistenia zodpovednosti za škodu v medzinárodných podmienkach. Nás osobne najviac zaujalo, že diskusie maklérov, underwriterov a likvidátorov, ktoré často aj v neformálnej rovine prebiehajú na tému rozsahu krytia tej-ktorej klauzuly poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu, môžu byť ukončené tvrdením „Závisí to od trhu“. Je inšpiratívne poznať, ako sú poistné podmienky chápané v iných krajinách, v rámci ktorých môžu naši klienti pôsobiť. Je úlohou profesionálneho makléra mať vedomosť o základných typoch odlišnosti. Zaujímavé sú aj pohľady na novovznikajúce riziká.  

Okrem toho sme prezentovali výsledky prieskumu názorov na osobitné finančné vzdelávanie, ktorý sme realizovali začiatkom marca tohto roka. Z vyjadrených názorov vyplynula najmä vôľa profesionálnych poisťovacích maklérov dostávať kvalitný obsah.

Pozor! Už 15. 5. sa uskutočnia ďalšie SIBAF® workshopy&semináre, na ktorých sa budeme venovať aj týmto témam:

  • solventnosť poisťovní na Slovensku a jej vývoj
  • bude Brexit spúšťačom ďalšej ekonomickej krízy?
  • regresných náhrad a sublimitom v poistení zodpovednosti za škodu
  • 45 min ešte zverejníme

Opäť pôjde o 4 intenzívne hodiny, ktoré neskôr zužitkujete v prospech kvality poskytovanej Vašim klientom. Viac sa doviete tu.

Sledujte nás aj LinkedIn!

späť