Webinár s Martinom Petruľákom bude o výsostne aktuálnych témach.

SIBAF® webinár sa uskutoční už 23. apríla od 10.00 do 11.30 hod. Prezentujúcim bude Ing. Mgr. Martin Petruľák, ktorý sa vo svojej prezentácii bude venovať najmä týmto témam:

1) Sprostredkovanie uzatvárania poistných zmlúv a ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, kde vysvetlí napríklad aj tieto otázky:

– kedy má sprostredkovateľ povinnosti v oblasti “prania špinavých peňazí” a kedy ich, naopak, nemá

– aký je vzťah sprostredkovateľa poistenia a poisťovne pri plnení povinností v oblasti “prania špinavých peňazí”

– aký je rozdiel medzi základnou a zjednodušenou starostlivosťou a kedy sa vykonávajú

– čo je identifikácia klienta a overenie identifikácie klienta a koho sa týka

– ako sa dá spraviť overenie identifikácie klienta na diaľku

– aké je prepojenie povinností v oblasti “prania špinavých peňazí” na uzavretie poistných zmlúv

– ako postupovať pri uzatváraní poistných zmlúv na diaľku v aktuálnej situácii

 

2) Zánik poistenia pre nezaplatenie poistného

– aký je aktuálny režim zániku poistenia pre neplatenie poistného

– ako môže poisťovňa postupovať, ak klient neplatí poistné

– ako môže klient postupovať, ak nemá finančné prostriedky na zaplatenie poistného

– aký má vplyv nezaplatené poistné v prípade poistnej udalosti

 

3) Okrem spomínaného sa Martin Petruľák dotkne aj nanajvýš aktuálnych tém, a to výluky pandémie v poistných podmienkach a jej dopadu na poistné plnenie a nedostupnosti niektorých služieb (napr. STK) a ich dopadu na poistné plnenie.

Registrácia na webinár bola spustená, prihlásiť sa môžete tu.

späť