Zmeny v poisťovacom segmente, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté

Pripravili sme pre vás zoznam najdôležitejšieho diania v segmente poisťovníctva.

1) Banková rada NBS uverejnila komuniké zo svojho 12. rokovania, ktoré prinieslo dve zmeny pre poistný trh:

Mimoriadne odpustenie ročných príspevkov do NBS na druhý polrok 2020.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov na svojom 12. zasadnutí dňa 26. mája 2020 schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o odpustení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na druhý polrok 2020, ktoré bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na www.nbs.sk. Mimoriadne odpustenie ročných príspevkov na druhý polrok 2020 bude znamenať pre NBS výpadok výnosov vo výške 6 615 tis. eur. (Zdroj NBS.)

Metodika príspevkov a ich stanovenie ich výšky definuje zákon o dohľade resp. ich určuje NBS svojim rozhodnutím. Viac aj princípe aj stanovení na tento rok a rok 2021 nájdete v tomto článku.

Vykonávanie odborných skúšok na poskytovanie finančného sprostredkovania bude dočasne umožnené aj dištančným spôsobom.

BR NBS schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2018 o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva.

Prijatím opatrenia sa umožňuje v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 vykonávanie odborných skúšok na poskytovanie finančného sprostredkovania dočasne aj dištančným spôsobom. Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. (Zdroj NBS.)

2) SIBAF® webinár na tému poistenie a dane

Už 11. júna v čase od 10.00 do 11.30 hod. sa uskutoční druhý SIBAF® webinár. Diskutujúcou bude daňová poradkyňa spoločnosti TPA Slovakia, Veronika Chválová Rajnohová.

Obsah webinára je koncipovaný  pre vzdelávanie každého sprostredkovateľa, ktorý v rámci svojej odbornosti a portfólia produktov poskytuje klientom sprostredkovanie a následný servis pri likvidácii poistných udalostí v oblasti havarijného poistenia či poistenia majetku firiem, vrátane strojov a strojných zariadení. Samozrejme, s praktickými vzorovými prípadmi z aktuálnej poistnej praxe.

Viac informácií sa dočítate tu.

3) Úprava zmlúv poistného krytia pre profesijnú zodpovednosť za škodu z činnosti SFA

Nezabudnite, že už 12. júna nadobudne účinnosť metodické usmernenie NBS k úprave zmlúv poistného krytia pre profesijnú zodpovednosť na škodu z činnosti SFA. Usmernenie je zamerané predovšetkým na otázku rozsahu poistenia zodpovednosti za škodu finančného sprostredkovateľa. Viac informácií sa dočítate v našom staršom článku.

späť