Aktuality

SIBAF® semináre a workshopy aj 17. júna 2021!

Už 17. júna sa uskutočnia nové SIBAF® workshopy a semináre zamerané na témy aktuálnych judikátov z oblasti PZP a spoluvine na cestnej dopravnej nehode. Prednášať budú páni Fekete a Mandelík.

viac

Takýto je program SIBAF® seminárov a workshopov 2021

SIBAF® workshopy a semináre sa uskutočnia už 15. 4. 2021. Viacerí účastníci z jednej spoločnsoti za zvýhodnené vstupné.

viac

SIBAF® workshopy a semináre už 15. apríla!

V rokoch 2020 aj 2021 sa toho menilo a mení veľa. Jedno sa ale nemení, a to fakt, že v oblasti poisťovníctva je potrebné neustále sa vzdelávať.

viac

Nové údaje o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia

Pozrite si prehľadnú tabuľku o výške základu dane a výške priznanej dane z poistenia podľa odvetví neživotného poistenia za zdaňovacie obdobie roka 2020 a 2019.

viac

Zaplatená daň z poistenia za rok 2020 je vyššia o 6,3%.

Daň z poistenia vstúpila do účinnosti 1. 1. 2019, a tak kým minulý rok bol údaj o jej výbere nový, dnes vieme vyhodnotiť medziročné porovnanie jej výberu.

viac

Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2021 má v oblasti poisťovníctva rezervy

Spoločnosť EFIBA, organizátor vzdelávacích podujatí SIBAF®, iniciuje tzv. Hromadnú pripomienku v rámci pripomienkového konania k návrhu zákona, resp. plánu tvorby legislatívy na rok 2021. Budeme sa tešiť Vašej podpore, ak usúdite, že to dáva aj Vám zmysel a že v aktuálnych plánoch nie je všetko v poriadku.

viac

Rok 2020 bol plný výziev

Blíži sa koniec roka 2020. Bol to zvláštny rok – na tom sa zhodneme asi všetci. Zatiaľ nevieme, aký bude rok 2021, ale v tom už takmer uplynulom sme sa naň snažili plnohodnotne pripraviť.

viac

Zomrel Dušan Smoleňák, osobnosť slovenského poisťovníctva

S hlbokým zármutkom sme prijali správu, že dňa 28.11.2020 po krátkej ťažkej chorobe zomrel vo veku 66 rokov dlhoročný podporovateľ odborného vzdelávania pre poisťovacích maklérov pán Dušan Smoleňák.

V roku 2015 získal za celoživotný prínos k rozvoju poisťovníctva ocenenie Osobnosť SIBAF® award udelené asociáciami SASP a SARM.

viac

SIBAF® fóra 2020 sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia

Organizátori SIBAF® podujatí sa roky snažia aj o to, aby sa o profesionálny poisťovací segment zaujímali nielen profesionáli v ňom pracujúci, ale aj potenciálni budúci kolegovia – študenti. A tiež pedagógovia. Len zapojením do praxe totiž nadobudnú reálnu predstavu o tom, čo všetko táto práca obnáša a budú sa do nej môcť náležite zapojiť.

 

 

 

viac
Newsletter