Aktuality

SIBAF® award 2018 – HLASOVANIE V ANKETE

Už 18. 10. sa v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre dozvieme, ktoré poisťovne sú hodnotené zo strany sprostredkovateľov poistenia ako tie najlepšie.

Hodnotenie prebieha z hľadiska kvality a rozsahu poskytovaných produktov, efektivity a korektnosti riešenia poistných udalostí klientov, úrovne technicko-prevádzkovej podpory pri uzatváraní a správe zmlúv a komunikácie so sprostredkovateľmi.

Hodnotené kategórie ankety:

  • Poistenie priemyslu a podnikateľov
  • Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  • Poistenie občanov
viac

Vladimír Balek: Nebojme sa čiernych dier

Na SIBAF® forum príde aj Vladimír Balek, ktorý s účastníkmi povedie populárno-náučnú rozpravu o čiernych dierach. Aby sme mali široké obzory aj v inom, ako poisťovacom segmente.

viac

Hodnotenie rizika u klienta

…a stretli sa spolu dvaja underwriteri a dvaja risk manažéri, aby sa na SIBAF® fóre porozprávali o hodnotení rizika pri poistení majetku a prerušenia prevádzky klienta. V prospech správneho nastavenia poistného krytia aj vašich klientov.

Aktuálne, odborne a názorne.

viac

Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov – poznáte legislatívu?

Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá pre uchopenie ich podstaty. Aj preto, aby sme s tými rôznymi interpretáciami vedeli pracovať, je dôležité poznať vývoj legislatívy a jej interpretáciu v rámci súdnych rozhodnutí. V prospech našich klientov.

viac

Efekt novely Občianskeho zákonníka na poisťovací segment

Martin Petruľák bol súčasťou viacerých podujatí SIBAF® fórum. Je nositeľom praktických informácií o legislatíve súvisiacej s poistením a sprostredkovaním poistenia. Naposledy sa venoval téme vykonávacích nariadení k IDD. Tentokrát s ním budeme diskutovať o novele Občianskeho zákonníka, ktora okrem iného mení termíny pre výpovede poistných zmlúv klientov.

viac

SIBAF forum 2018: Vedomosti a skúsenosti, ktoré ocenia vaši klienti

Program v 2 paralelných miestnostiach.

Spoznáte nových a stretnete známych obchodných partnerov.

viac

SIBAF® forum 2018: Daň z poistenia a exkluzívna prezentácia výsledkov prieskumu o zamestnaneckých benefitoch!

Reč bude aj o dani z poistenia s nanajvýš kompetentnou – Ing. Martinou Bilíkovou, riaditeľkou sekcie daňového a colného odboru MFSR. Výsledky prieskumu zamestnaneckých benefitov nám prídu odprezentovať z MetLife.

viac

Z vášho vzdelania budú profitovať vaši klienti

SIBAF forum, 18. október, Technopol kongresové centrum, Bratislava

viac

Poistenie zodpovednosti za škodu

Rozsah krytia z poistenia zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia: Helmut Tenschert, Peter Nociar

Zodpovednosť za výrobok: Petr Záruba

viac

Profesijná zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia – PRESUNUTÝ NA INÝ TERMÍN

Vážení kolegovia, milí priatelia, z organizačných dôvodov musel byť tento seminár z 18. apríla presunutý, s rečníkmi riešime nový termín. Podrobnosti čoskoro upresníme, za pochopenie ďakujeme.

viac
Newsletter