Aktuality

Zmeny v poisťovacom segmente, ktoré by nemali ostať nepovšimnuté

Prečítajte si najdôležitejšie informácie z poisťovacieho trhu v týchto dňoch. Zmeny vyplývajú aj zo zverejneného komuniké z 12. rokovania Bankovej rady NBS.

viac

SIBAF® pripravuje druhý webinár. Témou budú poistenie a dane.

 Témou budú poistenie a dane, pričom pôjde o prvú časť webinára na túto tému.

viac

Webinár s Martinom Petruľákom bude o výsostne aktuálnych témach.

Aktuálne dianie v súvislosti s koronakrízou ovplyvňuje aj prácu v poisťovacom segmente. Aj o tom bude vo svojej online prezentácii hovoriť Martin Petruľák v prvom SIBAF® webinári, už 23. apríla.

viac

Dohľad NBS nad finančným trhom a poisťovací segment

NBS publikovala svoju Správu o činnosti útvaru dohľadu nad finančným trhom za rok 2019. Vyberáme z nej informácie relevantné pre poisťovací segment.

viac

SIBAF® webinár s Martinom Petruľákom

Dňa 23. apríla 2020 sa uskutoční SIBAF® webinár, ktorý následne bude aj súčasťou obsahu osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

viac

Aktuálne informácie k problematike pozastavených kontrol STK vs. PZP poistenie

K problematike prípadnej poistnej udalosti a zároveň neplatnej STK po 12. marci 2020 sa začínajú vyjadrovať kompetentní. Aké sú riešenia?

viac

Ministerstvo dopravy navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020

Čo to znamená pre poistné udalosti, kde je nutné platnú STK deklarovať?

viac

NBS spresňuje úpravy zmlúv poistného krytia pre profesijnú zodpovednosť za škodu z činnosti SFA

Je dôležité, aby sa členovia štatutárnych orgánov SFA, resp. odborní garanti, začali venovať aktualizácii svojich poistných zmluv poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti finančného sprostredkovania, poradenstva. Správne nastavenie definícií a parametrov rozsahu krytia a výluk z poistenia je kľúčom k tomu, ako sa pri prípadnom nároku zo strany klienta vyhnúť nedorozumeniam a zvládnuť riešenie nároku efektívnym spôsobom.

viac

SIBAF® vzdelávaniu bola udelená licencia povinného OFV

Spoločnosť EFIBA, ktorá realizuje vzdelávacie podujatia SIBAF®, získala povolenie Národnej banky Slovenska, ktoré ju oprávňuje poskytovať povinné osobitné finančné vzdelávanie v sektore poistenia a zaistenia v rozsahu pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň.

viac

Slováci odviedli štátu 65,190 mil. eur v podobe dane z poistenia

Právna norma pojednávajúca o dani z poistenia vstúpila do platnosti 1.1.2019.
Preto je zaujímavé vedieť, aká suma bola odvedená do štátneho rozpočtu za obdobie uplynulého roka.

viac
Newsletter