SIBAF forum 2019

Termín:            10. október 2019

Miesto:            TECHNOPOL Business Centre Bratislava, Kutlíkova 17, Bratislava

Registrácia:    https://registracia.sibaf.sk

Program:

SIBAF® fórum 2019 Vám prinesie diskusie s týmito prednášajúcimi:

Miroslav Singer,  Chief Economist of Generali CEE Holding, ex-guvernér Českej národnej banky.

Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Angela Sobolčiaková, právne oddelenie Úradu na ochranu osobných údajov.

Petr Záruba a Martin Pospíšil, právnici, autori knihy Zodpovednosť za vadný výrobok.

Martin Petruľák, právnik, dlhoročný tradičný prednášateľ na problematiku legislatívy na poistnom trhu.

Ján Markoš, šachový veľmajster, ktorý si s vami nielen zahrá šach, ale prezradí zaujímavosti o šachu a nových technológiách.

Michal Straka, SANAC s.r.o., ktorý bude diskutovať o inflácii nákladov na vypratávacie náklady pri udalostiach, konkrétne o vodovodných škodách.

Mária Kamenárová, UNIQA 4WARD, členka výboru Európskej spoločnosti aktuárov.

Andrej Strečko z poisťovne Metlife sa zhostí témy zamestnaneckých benefitov.

Juraj Janči z poisťovne COFACE rozoberie témy poistenia pohľadávok.

 

Samostatný programový blok bude venovaný tzv. Cyberpoisteniu a poisteniu následkov porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov. Ako je zvykom v rámci bloku vystúpia viacerí odborníci, z oblastí, ktoré s týmto typom poistenia súvisia.

Na posledných bodoch programu ešte pracujeme a včas ich zverejníme.

 

Na podujatí vyhlásime výsledky12. ročníka ankety SIBAF® award 2019 „Najlepšia poisťovňa“.

Stretnutia so známymi kolegami, obchodnými partnermi a príležitosť zoznámenia sa novými, možnosť nefomálnych stretnutí a diskusií s vystupujúcimi aj mimo programu, je to čo zvyšuje podujatiu SIBAF® forum pridanú hodnotu pre účastníka.

Využiť túto príležitosť bude možné jednak v rámci odbornej časti podujatia počas trvania celého podujatia v networkingovej zóne.

Rovnako tak aj počas spoločenského večera, ktorý sa teší vďaka príjemnej atmosfére čoraz väčšej obľube.

Aktuality SIBAF:

Registrácia na SIBAF® fórum 2019 bola spustená!

Už 10. októbra sa v bratislavskom TECHNOPOL Business Centre v Petržalke uskutoční SIFAB® fórum 2019. Registrácia bola dnes spustená, tak neváhajte a zaistite si svoje miesto na tomto jedinečnom vzdelávacom podujatí.

viac

PZP – škoda vzniknutá z požiaru elektroinštalácie parkujúceho vozidla

V rámci odborného vzdelávania SIBAF® Vám v nadväznosti na problematiku PZP, ktorej sme sa venovali na odborných seminároch v jarných mesiacoch, zverejňujeme aktuálne komuniké Európskeho súdneho dvora (ESD).

Týka sa definície povahy prevádzky vozidla v zmysle Smernice o poistení zodpovednosti zaškodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Za škodu majúcu povahu prevádzky motorového vozidla sa považuje aj škoda vzniknutá z požiaru elektroinštalácie parkujúceho vozidla.

viac

Čo sa účastníci dozvedeli na seminári SIBAF ws v máji 2019

15. mája sme absolvovali druhé 4-hodinové SIBAF® workshopy&semináre, ktoré pre nás boli veľkým povzbudením čo do účasti, resp. najmä zloženiaúčastníkov. Podali sme si ruky približne so 60-kou prítomných, najmä s poisťovacími maklérmi, maklérskymi pracovníkmi poisťovní, riaditeľmi pobočiek poisťovní, členmi predstavenstiev, aktuármi, auditormi, pracovníkmi advokátskych kancelárií, kolegami z NBS. Je pre nás veľkým povzbudením a najmä pozitívnym znamením v rámci poisťovacej komunity, že o odborné vzdelávanie SIBAF® prejavujú záujem tak rôznorodé – ale prepojené – profesie.

viac

Seminár 15. mája = 4 hodiny vzdelávania = 4 prínosné témy

SIBAF® workshopy&semináre prebehli v apríli a ďalšie sú krátko pred realizáciou. Nakoľko 4-hodinový vzdelávací koncept bol účastníkmi hodnotený veľmi pozitívne, organizátori opäť stavili na intenzívne 4 vzdelávacie hodiny so 4 témami. Cieľom je zvýšenie kvality služieb zo strany posisťovacích maklérov.

viac

To naj zo SIBAF® workshopy&semináre, 10. 4. 2019

4 hodiny, 4 témy, množstvo vedomostí a skúseností. Odborne, aktuálne a názorne. Také boli SIBAF® workshopy&semináre 10. apríla 2019.

viac

Všeobecná zodpovednosť za škodu – Swiss Re Slovakia underwriting tím na SIBAF ws

Páni Ján Ďurkovič a Matúš Grexa, underwriteri zaisťovne Swiss Re, budú hovoriť o téme všeobecnej zodpovednosti za škodu v podmienkach medzinárodného zaistenia.

Okrem iného zaznejú informácie o základných princípoch a pravidlách zaistenia rizík, čo je téma, v ktorej sa dokonca mnohí profesionáli necítia byť celkom doma.

viac

SIBAF® workshopy semináre – intenzívne 4 hodiny pre zvýšenie kvality vašej práce

Už 10. apríla sa v Austria Trend Hoteli v Bratislave uskutoční intenzívne vzdelávanie určené najmä pre profesionálnych poisťovacích maklérov. Tradične pôjde o 4 hodiny názorného, odborného a aktuálneho vzdelávania, z ktorého budú profitovať najmä vaši klienti. Registrácia je už spustená!

viac

Spoločnosť TPA sa opäť stala partnerom ankety SIBAF® Award

Reprezentatívna anketa SIBAF® Award „Najlepšia poisťovňa roka“ získala na svoju stranu silného partnera, ktorý zároveň plní funkciu audítora ankety. Stala sa ním spoločnosť TPA, ktorá tak obnovila partnerstvo uzavreté v roku 2018.

viac

SIBAF® workshopy&semináre – SAVE THE DATE!

Poznačte si do diára dva termíny – 10. apríl a 15. máj 2019!

viac

Daň z poistenia – odpovede na otázky účastníkov

Sme radi, že pani Bilíková, ktorá na SIBAF® fóre prednášala o téme dani z poistenia si v tomto hektickom koncoročnom čase našla čas a zodpovedala na nie málo otázok, ktoré jej boli prostredníctvom Sli.do počas SIBAF ® fóra položené. Pri odpovedaní žiadnu nevynechala, tie, ktoré sa opakovali, zhrnula v jednej odpovedi. Otázky a odpovede Vám prinášame v plnom znení a bez úprav. Veríme, že pre Vašu prax budú prínosom s najmä uľahčením v meniacom sa systéme.

viacNovinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu