SIBAF forum 2019

Termín:            10. október 2019

Miesto:            HubHub Twin City C Bratislava,  Mlynské Nivy 16, 821 09 

Registrácia:    https://registracia.sibaf.sk

Program:         Prebieha paralelne v 2 miestnostiach     <Stiahnuť časový rozpis v PDF>

 

MIESTNOSŤ A    / kapacita 120 účastníkov /

Miroslav Singer,  Chief Economist of Generali CEE Holding, ex-guvernér Českej národnej banky.

Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Angela Sobolčiaková, odbor právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Martin Petruľák, právnik, dlhoročný tradičný prednášateľ na problematiku legislatívy na poistnom trhu.

Ján Markoš, šachový veľmajster, ktorý si s vami nielen zahrá šach, ale prezradí zaujímavosti o šachu a nových technológiách.

Mária Kamenárová, UNIQA 4WARD, členka Výboru Európskej spoločnosti aktuárov. Vystúpi s témou „Škodovosť v segmente KASKO a PZP slovenských poisťovní a jej vplyv na ich solventnosť“

Adrian Strečko z poisťovne Metlife sa zhostí témy zamestnaneckých benefitov.

Dominika Tatárová, Ján Ďurkovič zo Swiss Re Slovakia sa budú venovať téme Stiahnutia výrobku z trhu (Product Recall).

Pavel Hrica z OZ Cesta von predstaví projet pomoci v škole a živote deťom narodeným do chudoby

 

MIESTNOSŤ B   / kapacita 40 účastníkov /

Juraj Janči z poisťovne COFACE rozoberie témy poistenia pohľadávok.

Petr Záruba a Martin Pospíšil, právnici, autori knihy Zodpovednosť za vadný výrobok.

Peter Bak z advokátskej kancelárie BAK & PARTNERS odprezentuje tému elektronickej komunikácie a jej úskalí, druhy elektronických podaní a ich účinky.

Michal Straka, SANAC s.r.o., ktorý bude diskutovať o spôsobe efektívneho odstraňovania následkov vodovodných škôd.

CYBERPOISTENIE – Samostatný programový blok bude venovaný tzv. Cyberpoisteniu a poisteniu následkov porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov. Ako je zvykom v rámci programového bloku vystúpia viacerí odborníci z oblastí, ktoré s týmto rizikom resp. typom poistenia súvisia. Prezentovať a diskutovať budú:

Péter Alföldi z Colonnade poisťovne,

Igor Straka zo spoločnosti  Romitech

Filip Švaňa z PR Clinic.

Samozrejme bude to blok postavený na príkladoch z praxe

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Na podujatí vyhlásime výsledky12. ročníka ankety SIBAF® award 2019 „Najlepšia poisťovňa“ v nasledovných kategóriách:

  1. Poistenie priemyslu a podnikateľov
  2. Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  3. Poistenie občanov

 

Hlasovací lístok |stiahnuť|

Podmienky ankety |stiahnuť|

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Stretnutia so známymi kolegami, obchodnými partnermi a príležitosť zoznámenia sa novými, možnosť nefomálnych stretnutí a diskusií s vystupujúcimi aj mimo programu, je to čo zvyšuje podujatiu SIBAF® forum pridanú hodnotu pre účastníka.

Využiť túto príležitosť bude možné jednak v rámci odbornej časti podujatia počas trvania celého podujatia v networkingovej zóne.

Rovnako tak aj počas spoločenského večera, ktorý sa teší vďaka príjemnej atmosfére čoraz väčšej obľube. Tentoraz bude spojený s krstom knihy Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom autorov Petra Zárubu a Martin Pospíšila.

 

Aktuality SIBAF:

SIBAF® Award 2019 spoznal svojich víťazov! Anketa zaznamenala historicky najvyšší počet hlasov.

12. ročník renomovanej ankety poisťovacieho segmentu SIBAF® Award priniesol víťazov v troch kategóriách. Spočítaval sa doposiaľ najvyšší počet hlasovacích lístkov. Víťazom boli odovzdané ocenenia na vzdelávacom podujatí SIBAF® fórum 2019.

viac

Peter Bak: Elektronická komunikácia a jej úskalia; druhy elektronických podaní; ich účinky

Peter Bak bude na SIBAF® fóre 2019 prezentovať problematiku aj úskalia elektronickej komunikácie. Téma bude užitočná pre konateľov spoločností a pre poisťovacích maklérov pri identifikácii rizika v rámci poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti štatutára spoločnosti.

viac

SIBAF® fórum 2019 aj s Petrom Zárubom

Po vzdelávacom podujatí Záruba pokrstí svoju novú knihu Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ktorú napísal spoločne s Martinom Pospíšilom.

viac

Petruľák a Kamenárová na SIBAF® fóre o legislatívnych zmenách

Profesia poisťovacieho makléra je o sledovaní zmien v praxi. V legislatívnej oblasti ich aktuálne nastáva viacero, na SIBAF® fóre o nich budú hovoriť Martin Petruľák a Mária Kamenárová.

viac

O najväčších prípadoch stiahnutia výrobkov z trhu zo skúseností Swiss Re

O problematike udeľovania pokút za porušenia ochrany osobných údajov príde diskutovať Angela Sobolčiaková z Úradu pre ochranu osobných údajov.

viac

Sledujete aj potenciálne cyber hrozby svojich klientov?

Pripravte ich aj na hrozby súvisiace s možnými kybernetickými útokmi a odstraňovaním ich finančne často náročných následkov.

viac

Hlasujte v ankete SIBAF® Award!

Stiahnite si hlasovacie lístky a staňte sa súčasťou renomovanej ankety SIBAF® Award 2019.

viac

Registrácia na SIBAF® fórum 2019 bola spustená!

Už 10. októbra sa v bratislavskom HubHub Twin City C, uskutoční SIBAF® fórum 2019.

Registrácia bola dnes spustená, tak neváhajte a zaistite si svoje miesto na tomto jedinečnom vzdelávacom podujatí. Ako obvykle bude odborný program prebiehať paralelne v 2 miestnostiach.

viac

PZP – škoda vzniknutá z požiaru elektroinštalácie parkujúceho vozidla

V rámci odborného vzdelávania SIBAF® Vám v nadväznosti na problematiku PZP, ktorej sme sa venovali na odborných seminároch v jarných mesiacoch, zverejňujeme aktuálne komuniké Európskeho súdneho dvora (ESD).

Týka sa definície povahy prevádzky vozidla v zmysle Smernice o poistení zodpovednosti zaškodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Za škodu majúcu povahu prevádzky motorového vozidla sa považuje aj škoda vzniknutá z požiaru elektroinštalácie parkujúceho vozidla.

viac

Čo sa účastníci dozvedeli na seminári SIBAF ws v máji 2019

15. mája sme absolvovali druhé 4-hodinové SIBAF® workshopy&semináre, ktoré pre nás boli veľkým povzbudením čo do účasti, resp. najmä zloženiaúčastníkov. Podali sme si ruky približne so 60-kou prítomných, najmä s poisťovacími maklérmi, maklérskymi pracovníkmi poisťovní, riaditeľmi pobočiek poisťovní, členmi predstavenstiev, aktuármi, auditormi, pracovníkmi advokátskych kancelárií, kolegami z NBS. Je pre nás veľkým povzbudením a najmä pozitívnym znamením v rámci poisťovacej komunity, že o odborné vzdelávanie SIBAF® prejavujú záujem tak rôznorodé – ale prepojené – profesie.

viacNovinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu