SIBAF 2019

Termín: 15. máj 2019

Miesto: Austria Trend Hotel Bratislava

Vysoká 2A, Staré Mesto, 81106

 

Registračný poplatok:

Registrácia a úhrada:

do 18. apríl  ….. cena 75 € / osoba

od 19. apríl – 6. máj ….. cena 85 € / osoba

od. 7. máj do 15. máj ….. cena 105 € / osoba

Registrovať:  https://registracia.sibaf.sk

Program:         Stiahnuť v PDF

9,00– 9,30  Otvorenie

Solventnosť poisťovní na Slovensku a jej vývoj.

Mária Kamenárová, Slovenská spoločnosť aktuárov

Bude Brexit spúšťačom ďalšej ekonomickej krízy?

Juraj Janči, COFACE

Regresné náhrady a sublimit v poistení zodpovednosti za škodu

Milan Hronec, Všeobecná zdravotná poisťovňa

Ešte upresníme 60 minút programu

13,30 Ukončenie seminára

 

Aktuality SIBAF fórum:

Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov – poznáte legislatívu?

Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá pre uchopenie ich podstaty. Aj preto, aby sme s tými rôznymi interpretáciami vedeli pracovať, je dôležité poznať vývoj legislatívy a jej interpretáciu v rámci súdnych rozhodnutí. V prospech našich klientov.

viac

Efekt novely Občianskeho zákonníka na poisťovací segment

Martin Petruľák bol súčasťou viacerých podujatí SIBAF® fórum. Je nositeľom praktických informácií o legislatíve súvisiacej s poistením a sprostredkovaním poistenia. Naposledy sa venoval téme vykonávacích nariadení k IDD. Tentokrát s ním budeme diskutovať o novele Občianskeho zákonníka, ktora okrem iného mení termíny pre výpovede poistných zmlúv klientov.

viac

SIBAF forum 2018: Vedomosti a skúsenosti, ktoré ocenia vaši klienti

Program v 2 paralelných miestnostiach.

Spoznáte nových a stretnete známych obchodných partnerov.

viac

SIBAF® forum 2018: Daň z poistenia a exkluzívna prezentácia výsledkov prieskumu o zamestnaneckých benefitoch!

Reč bude aj o dani z poistenia s nanajvýš kompetentnou – Ing. Martinou Bilíkovou, riaditeľkou sekcie daňového a colného odboru MFSR. Výsledky prieskumu zamestnaneckých benefitov nám prídu odprezentovať z MetLife.

viacNovinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu