SIBAF® award 2018 – HLASOVANIE V ANKETE

Už 18. 10. sa na podujatí SIBAF forum 2018 v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre dozvieme, ktoré poisťovne sú hodnotené zo strany sprostredkovateľov poistenia ako tie najlepšie.

 

HLASOVACIE LÍSTKY – Stiahnuť (pdf)

Podmienky ankety SIBAF® award 2018 – Stiahnuť (pdf)

 

Hodnotenie prebieha z hľadiska

a) kvality a rozsahu poskytovaných produktov,

b) efektivity a korektnosti riešenia poistných udalostí klientov,

c) úrovne technicko-prevádzkovej podpory pri uzatváraní a správe zmlúv a komunikácie so sprostredkovateľmi.

 

KATEGÓRIE ANKETY

  • Poistenie priemyslu a podnikateľov
  • Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  • Poistenie občanov

 

SIBAF® Award 2018 „Počin roka“

Zámerom tejto kategórie je odmeniť a vyzdvihnúť aktivity (prípadne priamo osoby, ktoré za nimi stoja), ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku. Ako príklady možno uviesť úspešnú hromadnú pripomienku, vydanú vzdelávaciu publikáciu, verejnú vzdelávaciu aktivitu s konkrétnym významom pre poisťovací trh atď.

 

POROTA

Tibor Bôrik – osobnosť SIBAF® award 2010

Erika Pastoráková – profesorka Katedry poisťovníctva NHF Ekonomickej univerzity Bratislava

Róbert Poór – predseda Slovenskej asociácie rizikového manažmentu (SARM)

Oliver Borko – konateľ spoločnosti EFIBA s.r.o, zástupca organizátora ankety

 

HLASOVANIE

Hlasovať je možné do 12. 10. 2018 vrátane.

 

Kto može hlasovať?

V ankete SIBAF® award 2018 „Poisťovňa roka“ sú oprávnení zúčastniť sa hlasovania sprostredkovatelia poistenia / ich zamestnanci, ktorí sú k 1.10.2018 minimálne 2 roky zapísaní v registri sprostredkovateľov NBS podľa zákona 186/2019 Z.Z ako „Finančný poradca“ (FP), „Samostatný finančný agent pre sektor poistenia“ (SFA) alebo „Sprostredkovateľ s iného členského štátu“ (SPzČŠ) ich „Podriadení finanční agenti“ (PFA) alebo zamestnanci, ktorí počas roka 2018 aktívne spolupracovali s najmenej tromi poisťovňami (t.j. sprostredkovali poistenie a riešili aj poistné udalosti klientov v hodnotenej poisťovni).

V kategórii SIBAF® award 2018 „Počin roka“ môžu hlasovať iba registrovaní účastníci podujatia SIBAF® forum 2018.

 

Ako hlasovať?

1)        Stiahnite si hlasovacie lístky do svojho počítača. Bodové hodnotenie v jednotlivých kategóriách a požadované údaje je možné vyplniť priamo v elektronicky v pdf dokumente. Následne si súbor uložte (uložiť zmeny) a zašlite ako prílohu e-mailu na adresu anketa@sibaf.sk.

alebo

2)        Vytlačte si hlasovacie lístky,  vyplňte hodnoty v jednotlivých kategóriách a požadované údaje, naskenujte a zašlite čitateľnú kópiú e-mailom na anketa@sibaf.sk.

3)        Pre hlasovanie v kategórii „Počin roka“ budú registrovaní účastníci individuálne oslovení.

 

HLASOVACIE LÍSTKY – Stiahnuť (pdf)

Podmienky ankety SIBAF® award 2018 – Stiahnuť (pdf)

späť