SIBAF® Award 2018 „Počin roka“

Už 18. 10. sa na podujatí SIBAF forum 2018 v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre dozvieme, ktoré poisťovne sú hodnotené zo strany sprostredkovateľov poistenia ako tie najlepšie.

 

V rámci kategórie Počin roka sa hlasovanie uskutoční priamo na podujatí, hlasovať budú účastníci podujatia.

 

SIBAF® Award 2018 „Počin roka“

Zámerom tejto kategórie je odmeniť a vyzdvihnúť aktivity (prípadne priamo osoby, ktoré za nimi stoja), ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku. Ako príklady možno uviesť úspešnú hromadnú pripomienku, vydanú vzdelávaciu publikáciu, verejnú vzdelávaciu aktivitu s konkrétnym významom pre poisťovací trh atď.

Výber aktivít prebehol na základe zbierania návrhov a následného rozhodnutia poroty formou nominácie do záverečného kola hlasovania:

Nominácie Poroty v kategórii Počin roka sú:

 

A:        Hromadná pripomienka proti zavedeniu dane z poistenia http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=947320  (1.196  podporovateľov)

Zástupcovia verejnosti, ktorí pripravili HP: Ondrej Dostál, institute.sk, Radovan Ďurana, iness.sk, Peter Gonda, institute.sk, Martin Mlýnek, OKS, Jozef Dúcky  aktuar.sk, Mária Kamenárová aktuar.sk

 

B:        Hromadná pripomienka proti zavedeniu pravidiel pre odmenu finančného agenta pri sprostredkovaní spotrebiteľských úverov a úverov na bývanie http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=955373 ( 790 podporovateľov)

Zástupcovia verejnosti, ktorí pripravili HP: Igor Koso, Perspective Group s. r. o., Mária Lettrichová,  Perspective Group s. r. o.

 

POROTA SIBAF award 2018

Tibor Bôrik – osobnosť SIBAF® award 2010

Erika Pastoráková – profesorka Katedry poisťovníctva NHF Ekonomickej univerzity Bratislava

Róbert Poór – predseda Slovenskej asociácie rizikového manažmentu (SARM)

Oliver Borko – konateľ spoločnosti EFIBA s.r.o, zástupca organizátora ankety

späť