Seminár 15. mája = 4 hodiny vzdelávania = 4 prínosné témy

SIBAF® workshopy&semináre prebehli v apríli a ďalšie sú krátko pred realizáciou. Nakoľko 4-hodinový vzdelávací koncept bol účastníkmi hodnotený veľmi pozitívne, organizátori opäť stavili na intenzívne 4 vzdelávacie hodiny so 4 témami. Cieľom je zvýšenie kvality služieb zo strany poisťovacích maklérov.

4 hodiny vzdelávania = 4 prínosné témy

Povinné zmluvné poistenie 

Rastislav Valkovič zo spoločnosti Poistná udalosť s.r.o., ktorý bude hovoriť o nárokoch poškodených na úroky z omeškania a aktuálnej súdnej praxi pri poistných plneniach z PZP.

Oliver Borko zo spoločnosti EFIBA nadviaže na tému PZP a pozrie sa na prípad dvoch vozidiel stojacich na parkovisku, pri ktorých dôjde k majetkovej škode spôsobenej na vozidle pasažierom susedného vozidla, ktorý otvoril dvere auta. Na podujatí sa pozrieme na príslušný judikát, ktorý vyjasnil spôsob riešenia nároku škody spôsobenej prevádzkou motorového vozidla z pohľadu definície pojmu „prevádzka vozidla”.

Brexit – bude spúšťačom novej krízy v tomto roku, podobnej tej z roku 2008?

Country manager spoločnosti COFACE, Juraj Janči, sa téme potenciálnej hrozby ekonomickej krízy v dôsledku Brexitu venuje dlhodobo. Diskusia s ním prinesie pohľad na možný dopad Brexitu na ekonomiku a jeho následky vychádzajúc zo skúseností vzniku a následkov krízy v roku 2008. Pre poisťovací segment sú azda najdôležitejšími otázky týkajúce sa chýb, ktoré v obchodných vzťahoch firmy počas krízy najčastejšie robili a čomu začali čeliť. Každý poisťovací maklér by mal vedieť svojim klientom poradiť, ako by sa mali na Brexit pripraviť z aspektu manažovania si svojich obchodných vzťahov a pohľadávok.

Podcenenie poistenia zodpovednosti regresnému právu môže mať zásadné ekonomické následky.

Máte dostatok informácií o regresnom práve poisťovní zdravotného a sociálneho poistenia? Myslíte si, že je nárokom na náhradu škody alebo viete, že je samostatným špecifickým právom svojho druhu? Čo to znamená v bežnej praxi? Akú legislatívu správne aplikovať pre efektívne posúdenie a vybavenie vecí, ak je voči Vám z neho uplatňovaná povinnosť? Je možné poistiť sa voči niektorým druhom? S akým adekvátnym limitom poistenia? O tejto téme s Vami bude diskutovať Milan Hronec, vedúci oddelenia regresných náhrad spoločnosti Všeobecná zdravotná poisťovna, a.s.

Aká je rizikovosť poisťovní na Slovensku, ako solventné poisťovne naozaj sú?

Aktuárka Mária Kamenárová zo Slovenskej spoločnosti aktuárov bude v rámci témy solventnosť poisťovní prezentovať hlavné ukazovatele solventnosti, ich vývoj v rokoch 2016 – 2018. Prinesie aj porovnanie solventnosti poisťovní na Slovensku.

Viete vašim klientom sprostredkovať informácie týkajúce sa ich finančného postavenia, viete odhadnúť, či budúcnosť tej-konkrétnej poisťovne môže predstavovať pre vášho klienta nejaké riziko?

Veľmi zrozumiteľne a zaujímavo Vás doslovne vtiahne do reality 15 poisťovní pôsobiacich na Slovensku za posledné tri roky. Dozviete sa, do akej miery sú solventné a aké sú kľúčové parametre, stav ktorých ovplyvňuje schopnosť poisťovne ustáť svoje záväzky. Súčasťou prezentácie budú aj časové rady vývoja ukazovateľa solventnosti od roku 2016.

Prečo je to pre Vás dôležité?

Horší vývoj ukazovateľa solventnosti môže v praxi smerovať napr. k zmene správania sa poisťovne, predovšetkým z pohľadu efektívneho riešenia poistných udalostí.

SIBAF® workshopy&semináre sa uskutočnia už 15. mája v bratislavskom Austria Trend Hoteli.

Registrujte sa tu!

 

späť