SIBAF® forum 2019

Podujatie SIBAF® forum 2019 sa uskutoční 10. októbra 2019 v Bratislave.

V súčasnosti pripravujeme odborný program, ktorý koncipujeme so zreteľom na aktuálnu a odbornú stránku informácií, ktoré pokladáme za dôležité z pohľadu činnosti poisťovacieho makléra. Ako je zvykom, na podujatí ako rečníci a lektori vystúpia ľudia rôznych profesií a zameraní, ktorí iste názorovo a odborne obohatia účastníkov.

Na podujatí vyhlásime výsledky14. ročníka ankety SIBAF® award 2019 „Najlepšia poisťovňa“.

Stretnutia so známymi kolegami, obchodnými partnermi a príležitosť zoznámenia sa novými, možnosť nefomálnych stretnutí a diskusií s vystupujúcimi aj mimo programu, je to čo zvyšuje podujatiu SIBAF® forum pridanú hodnotu pre účastníka.

Využiť túto príležitosť bude možné jednak v rámci odbornej časti podujatia počas trvania celého podujatia v networkingovej zóne.

Rovnako tak aj počas spoločenského večera, ktorý sa teší vďaka príjemnej atmosfére čoraz väčšej obľube.

Rezervujte si vo svojom kalendári deň 10. október 2019 (štvrtok) ako deň venovaný odbornému vzdelávaniu!

O detailoch programu, možnostiach registrácie Vás budeme informovať.

 

späť