Aktuálne informácie k problematike pozastavených kontrol STK vs. PZP poistenie

Už sme vás informovali o tom, že Ministerstvo dopravy SR navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020. Prinášame vám pokračovanie tejto informácie.

Otáznou sa stala situácia, ktorá môže nastať, ak držiteľ vozidla bol objednaný na STK a EK v čase po 12. 3. 2020, a teda z objektívnych príčin ju nemohol absolvovať a zároveň spôsobí dopravnú nehodu, škodovú udalosť so škodou na zdraví alebo majetku. V takomto prípade sa za „bežných“ okolností v zmysle postupov poisťovní vyžaduje zo strany držiteľa predloženie potvrdenia o platnej STK.

Prečítajte si aktuálne vyjadrenie Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO), ktoré obsahuje vyjadrenia poisťovní poskytujúcich produkt PZP pre riešenia vyššie uvedenej situácie.

Zároveň sa pripravuje aj koncepčné riešenie vo forme legislatívnej úpravy, ktoré zabezpečí predĺženie lehoty platnosti STK a EK.
Viac priamo vo vládnom návrhu opatrení zameraných na pomoc ekonomike v súvislosti so šírením vírusu COVID-19. viď bod 10.

V rámci preverenia poistného krytia, ktoré sa zvyčajne týka poistenia vozidiel, EFIBA preverovala aj povinosť platnosti STK pri úrazovom poistení sedadiel. Za poisťovňu Colonnade sa Martin Bajla vyjadril nasledovne: „V rámci našich výluk a povinností nemáme žiadnu výluku, ktorá by sa vzťahovala na danú situáciu. Rovnako nemáme v povinnostiach poisteného žiadnu povinnosť, ktorá by sa vzťahovala na platnosť STK či dokonca technický stav vozidla.”

Na téme stále pracujeme, ak sa nám podarí zistiť nové skutočnosti, budeme vás o nich informovať.

späť