Hlasujte v ankete SIBAF® Award!

SIBAF® fórum 2019 sa blíži, uskutoční sa už 10. októbra v Bratislave, v priestoroch HubHub Twin City C.

Jeho súčasťou bude aj vyhlásenie výsledkov ankety SIBAF® Award 2019. 

Zapojte sa do už 12. ročníka renomovanej ankety, ktorá je jednou z príležitostí, ako poisťovateľom našich klientov vyjadriť, v čom spočívajú ich silné a slabé stránky. Vašou účasťou v hlasovaní prispievate k zvyšovaniu kvality služieb poskytovaných pre vašich klientov.

Hlasujte v nasledovných kategóriách:

  1. Poistenie priemyslu a podnikateľov
  2. Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  3. Poistenie občanov

 

Stiahnite si elektronické hlasovacie lístky, vyplnenie ktorých vám zaberie približne 5 minút. Každá spoločnosť (SFA, FP), ktorá sa rozhodne hlasovať, môže využiť dve hlasovania v ankete, a tak zapojiť až dvoch hlasujúcich kolegov. Hlasovať môžu štatutári, PFA a/alebo zamestnanci fyzických i právnických osôb s licenciou NBS  min. od  1.10.2017 (teda 2 roky na poistnom trhu).

Hlasovacie lístky si stiahnite tu: 2019_HLASOVACIE_LISTKY_SIBAF_AWARD

Hlasovací lístok, prosím, odošlite na anketaSIBAF@tpa-group.sk najneskôr do 2.10.2019.

 

Porotu ročníka 2019 predstavujú: 

Galina Horáková – docentka Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU Bratislava

Mária Kamenárová – členka Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov a Výboru Európskej      spoločnosti aktuárov

Pavel Hrica – OZ Cesta von

Oliver Borko – predseda  poroty, organizátor ankety

 

Vyhodnotenie je pod drobnohľadom  spoločnosti  TPA AUDIT, s.r.o. (licencia SKAU č. 304), audítorom zodpovedným za overenie výsledkov hlasovania je Štefan Pažický  (licencia SKAU č. 911), email: stefan.pazicky@tpa-group.sk.

 

Pravidlá hlasovania si stiahnite tu: 2019_PRAVIDLA_ANKETY_SIBAF_AWARD

 

Za každý vyplnený  hlasovací lístok  započítaný do ankety prispeje EFIBA s.r.o. sumou 1 €  Občianskemu združeniu  CESTA  VON.  Aké bude výsledná suma daru, o tom môže  rozhodnúť  aj  vaša aktívna účasť  v ankete.

Ešte ste sa nestali súčasťou pripravovaného SIBAF® fóra 2019? Zaregistrujte sa tu!

 

Za vašu podporu a aktívne zapojenie sa do ankety SIBAF® Award 2019 vám veľmi pekne ďakujeme.

 

späť