Osobitné finančné vzdelávanie

Spoločnosť EFIBA s.r.o. v zmysle § 22 zákona  č. 186/2009 Z.z a násl. zverejňuje dňa 05911.2020 na svojom webovom sídle www.EFIBA.sk termíny  konania osobitného  finančného vzdelávania

Stredný stupeň odbornej spôsobilosti / sektor poistenia a zaistenia

 1. Forma: workshop
 2. Dátum: 25.11.2020 – 28.11.2020
 3. Miesto: EFIBA s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
 4. Termín: 25.11. 2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 5. Termín: 26.11. 2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 6. Termín: 27.11.2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 7. Termín: 30.11. 2020 v čase od 8,30 do 9,30 – Záverečný test

Obsah: Okruhy tém v zmysle vyhlášky MF SR o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo 39/2018

Časový rozsah: 15 hodín

Lektor: Ing. Oliver Borko

Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti / sektor poistenia a zaistenia

 1. Forma workshop
 2. Dátum: 1.12.2020 – 4.12.2020
 3. Miesto: EFIBA s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
 4. Termín: 1.12. 2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 5. Termín: 2.12. 2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 6. Termín: 3.12.2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 7. Termín: 4.12.2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 8. Termín: 4.12.2020 v čase od 14,30 do 15,30 – Záverečný test

Obsah: Okruhy tém v zmysle vyhlášky MF SR o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo 39/2018

Časový rozsah: 20 hodín

Lektor: Ing Oliver Borko

Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti / sektor poistenia a zaistenia

 1. Forma workshop
 2. Dátum: 7.12.2020 – 10.12.2020
 3. Miesto: EFIBA s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava
 4. Termín: 7.12. 2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 5. Termín: 8.12. 2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 6. Termín: 9.12.2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 7. termín: 10.12.2020 v čase od 8,30 do 14,30 hod
 8. termín: 10.12.2020 v čase od 14,30 do 15,30 – Záverečný test

Obsah: Okruhy tém v zmysle vyhlášky MF SR o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo 39/2018

Časový rozsah: 20 hodín

Lektor: Ing. Oliver Borko

Cena: 79 € s DPH – platí pre každý stupeň odbornej spôsobilosti

Poplatok za OFV musí byť uhradený najneskôr deň pred začiatkom OFV na účet poskytovateľa EFIBA s.r.o.

Fakturačné údaje  http://www.efiba.sk/kontakt

Prihláška: Údaje, nevyhnutné pre prihlásenie na OFV pre každého účastníka §22 ods. 13 e) :

 • Meno:
 • Priezvisko:
 • Trvalý pobyt:
 • Rodné číslo:
 • Emailová adresa:
 • Telefonický kontakt:
 • Stupeň OFV, o ktorý máte záujem:

Prihlášku s vyššie uvedenými údajmi odošlite na adresu: sibaf@sibaf.sk

Prihláška na workshop musí byť odoslaná najneskôr 5 dní pred uskutočnením OFV pre jednotlivý stupeň odbornej spôsobilosti / workshop.

Následne Vám zašleme potvrdenie o prihlásení a fakturačné údaje k realizácii platby

Po skončení OFV absolvuje účastník záverečný test ( 15 otázok min. 12 správnych  pre úspešné absolvovanie OFV)

EFIBA s.r.o. spracováva osobné údaje  v zmysle nariadenia GDPR a zákona o OOÚ a zákona 186/2009.

Z dôvodu opatrení COVID-19 je maximálny počet účastníkov pre prezenčnú formu a pre každý stupeň OFV limitovaný na 3 účastníkov. V rámci účasti je povinnosťou dodržiavať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia súvisiace s COVID-19 platiace v čase vzdelávania.

Občerstvenie z dôvodu opatrení COVID-19 nebude podávané.

späť