Peter Bak: Elektronická komunikácia a jej úskalia; druhy elektronických podaní; ich účinky

Peter Bak sa už v minulosti na SIBAF® fóre objavil a patrí k rečníkom, ktorí prinášajú praktické a dôležité poznatky nielen pre vykonávanie činnosti poisťovacieho makléra, ale aj pre vykonávanie práce konateľa vo svojej vlastnej spoločnosti. Rovnako tomu bude aj tentokrát, kedy ústrednou témou jeho prezentácie bude elektronická komunikácia. Informácie z prednášky budú užitočné pre:

  • konateľov svojich vlastných spoločností
  • profesionálnych poisťovacích maklérov, ktorí dokážu identifikovať riziko v rámci poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti štatutára spoločnosti

 

 

 

V prezentácii Petra Baka nájdete:

  • vymedzenie zásadných pojmov a problémov pri práci s elektronickou schránkou a jej používanie v bežnom živote
  • zdpovednosť osôb, ktoré sú majiteľmi alebo sú oprávnenými na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou
  • problémy a chyby vyskytujúce sa v súvislosti s používaním elektronickej schránky
  • zodpovednosť štátu za nesprávny úradný postup / nezákonné rozhodnutie

 

Registrácia na SIBAF® fórum 2019 je stále otvorená, pri registrácii sa môžete prihlásiť aj na spoločenský večer, počas ktorého sa stanete súčasťou krstu novej knihy z autorskej dielne Petra Zárubu a Martina Pospíšila – Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom.

späť