Rok 2020 bol plný výziev

Pre spoločnosť EFIBA, organizátora vzdelávacích podujatí SIBAF®, bol rok 2020 výzvou:

  • v marci sme získali licenciu pre poskytovanie OFV. Hneď na to čelilo Slovensko prvej vlne koronakrízy, takže žiadne vzdelávanie sa nemohlo realizovať v prezenčnej forme.
  • s pomocou partnerov z IT segmentu sa nám podarilo zorganizovať 2 online webináre s celkovou účasťou presahujúcou 150 účastníkov. Celkový počet účastníkov bol vyšší, nakoľko vďaka spätnej väzbe vieme, že webináre sledovalo niekoľko kolegov naraz vo svojich kanceláriách.
  • aj v tomto náročnom roku sa nám podarilo uskutočniť SIBAF® fórum 2020, počas ktorého pre nás bolo kľúčové prenesenie zaužívaného konceptu dvoch paralelne prebiehajúcich programových blokov. Okrem obsahu sme sa tak museli zamerať aj na technologické zabezpečenie. Napokon sa nám podarilo zorganizovať podujatie s viac ako 160 účastníkmi.
  • veľkú radosť sme mali z toho, že aj tohto online ročníka sa zúčastnili univerzity s akademickými pracovníkmi a študentami. Dvaja študenti si odniesli SIBAF® Award za najlepšie záverečné práce.
  • práve aj v dôsledku zvláštnych okolností, ktoré vládli roku 2020, sme sa rozhodli klasické vyhodnocovanie SIBAF® Award nezrealizovať.
  • energiu sme však investovali do podania podnetov k tzv. “Kilečku 2”, ktoré by podľa nášho názoru mohli pozitívne ovplyvniť činnosť sprostredkovateľov poistenia.

Touto cestou by sme sa vám chceli poďakovať za priazeň, ktorú ste nám v roku 2020 preukázali, za podporu a aj za účasť na online podujatiach. Rovnako ďakujeme partnerom za dôveru. Zatiaľ je veľkou otázkou, či sa iba online nebudeme stretávať aj v roku 2021. Práve preto sme našu pozornosť zamerali na prípravu videí, obsah ktorých je určený najmä pre osobitné finančné  vzdelávanie v sektore poistenia a zaistenia, a pripravujeme obsah OFV pre rok 2021.

Prajeme vám pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu najbližších a veríme, že to, že toho roku to bude zrejme naozaj úzky kruh najbližších, vám tie sviatky nenaruší, ale, možno, naopak, vnesie do nich viac pokoja a oddychu. Aby sme všetci do roku 2021 vykročili s tým správnym pozitívnym nastavením.

späť