SIBAF® Award 2019 spoznal svojich víťazov! Anketa zaznamenala historicky najvyšší počet hlasov.

Hlasovanie v ankete SIBAF® Award 2019 prebiehalo od 16. 9 do 2. 10. 2019. Hlasovacie lístky boli spracované, overené, spočítané a výsledky auditované spoločnosťou TPA Slovensko, ktorá je už druhý rok partnerom ankety. “V aktuálnom ročníku sme spracovali 309 hlasovacích lístkov od 81 spoločností, z nich 11 bolo vyplnených nesprávne, a tak boli vyhodnotené ako neplatné,” povedal pán Štefan Pažický, audítor zodpovedný za overenie výsledkov hlasovania zo spoločnosti TPA AUDIT, s.r.o.,

Najviac hlasov v 12. ročníku

“Ide o najvyšší počet hlasov, aké boli počas 12 rokov existencie ankety SIBAF® Award zaregistrované,” povedal Oliver Borko, spolumajiteľ spoločnosti EFIBA s.r.o., ktorá je organizátorom ankety, “Záujmu sa veľmi tešíme, nakoľko dôležitosť spätnej väzby  od poisťovacích maklérov voči poisťovateľom považujeme za cestu pre ďalšie vzájomné zvyšovanie úrovne služieb poskytovaných klientom. Zvyšovaním množstva hlasujúcich rastie aj relevancia tohto hodnotenia.”

Allianz bodoval na plnej čiare

Anketa SIBAF® Award dáva priestor poisťovacím maklérom vyjadriť sa k práci, postupom a profesionalite poisťovní pôsobiacich na Slovensku, a to v troch kategóriách: poistenie priemyslu a podnikateľov, havarijné poistenie a poistenie občanov.

12. ročník ankety priniesol nasledovné výsledky:

Poistenie priemyslu a podnikateľov

 

 

 

 

 

 

 

Havarijné poistenie

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie občanov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výťažok pre OZ Cesta von

“S nárastom popularity ankety sme pocítili, že by sa jej súčasťou mohol stať aj nový rozmer – rozmer pomoci,” uviedol Oliver Borko, “Rozhodli sme sa preto venovať jedno euro za každý platný hlasovací lístok v prospech občianskeho združenia Cesta von. Združenie sa sústreďuje na pomoc v prípadoch generačnej chudoby, ktorá ma devastačné následky okrem iného aj na vzdelávanie, čo z pozície organizátora vzdelávacích podujatí vnímame ako alfu a omegu budúceho uplatnenia. Týmto chceme poďakovať všetkým hlasujúcim za to, že  čas, ktorý vyplneniu hlasovacieho lístka venovali, bol pretavený do peňažnej pomoci deťom zo znevýhodneného prostredia.”

Spoločnosť EFIBA, ktorá je vyhlasovateľom ankety SIBAF® Award a organizátorom vzdelávacích podujatí určených pre poisťovací segment, tak vďaka hlasujúcim v ankete prispeje OZ Cesta von sumou 309 eur.

 

Pravidlá ankety SIBAF® Award nájdete tu.

Hlasovacie lístky nájdete tu.

späť