SIBAF® fórum predstavuje detaily svojho programu

Program s časovým rozvrhom si stiahnite tu: PROGRAM

Radi by sme Vás poprosili, aby ste si program pozorne preštudovali a vopred sa rozhodli, ktoré prednášky budete chcieť počúvať a zapojiť sa do nich. Podobne, ako na prezenčnom SIBAF® fóre viete byť prítomní iba v jednej prednáškovej miestnosti, bude to tak aj na virtuálnom SIBAF® fóre. Preto bude vhodné, ak si vopred premyslíte, ktoré prednášky majú pre Vás vysokú relevanciu a budú pre Vás najväčším prínosom. Medzi jednotlivými miestnosťami sa, samozrejme, budete vedieť striedať, ale nebude možné byť súčasne v oboch miestnostiach naraz

SIBAF® fórum 2020 sa uskutoční v online forme už 8. októbra 2020. Jedným z prednášajúcich bude aj pán Eugen Jurzyca, poslanec Európskeho parlamentu, člen Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Jeho témou bude “Váš doprovod procesmi EÚ: Aby sa aj Slovensku oplatilo byť členom Únie čoraz viac”. Pán poslanec bude hovoriť o fungovaní legislatívnych procesov v EÚ. Vysvetlí, čo môže ako europoslanec meniť a tiež, kde môže do procesu vstúpiť občan. Celý proces bude ilustrovať na konkrétnom prípade tvorby smernice o PZP – od návrhu, až po jej zavedenie do praxe.

Dôležitou bude prednáška, ktorú bude viesť pani prof. Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného. Jej téma nesie názov “Dopad právnych predpisov energetickej hospodárnosti budov a technických noriem na výstavbu nových a obnovu existujúcich budov – stav 2020”. Účastníci si urobia prehľad o všeobecne záväzných právnych predpisoch o energetickej hospodárnosti budov a súvisiacich technických normách, o požiadavkách na energetickú hospodárnosť budov a tepelnej ochrane budov a stavebných konštrukcií.

Vedomostný základ prednášky poskytne pohľad na nové princípy stanovenia poistnej sumy, tzv. novej hodnoty pre poistenie budovy v dôsledku zmien legislatívy pre obnovu existujúcich budov. Taktiež pri poistných udalostiach typu poškodená strecha či opláštenie budovy je nevyhnutné postupovať v zmysle novej legislatívy, čo si vyžaduje dodatočné náklady na obnovu. Téma je veľmi dôležitá najmä pre sprostredkovateľov poistenia, ktorí musia na všetky tieto náležitosti myslieť, vedieť identifikovať riziko a najmä poznať aj legislatívne náležitosti.

Praktickým príkladom bude poškodenie budovy na Mukačevskej 7 v Prešove, ktoré je možné posudzovať z hľadiska týchto postupov.

Ďalšou dôležitou témou bude “Kde sa začína a končí náhodnosť poistnej udalosti? Posúva prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky doterajšie hranice?”. Martin Petruľák bude podrobne rozoberať situáciu, ktorá nastala v susedných Čechách a o ktorej sme Vás informovali prostredníctvom newslettra v júli toho roku. Stručne: vodička vo veľkej rýchlosti havarovala a okrem zranenia iných osôb poškodila svoje vozidlo, na opravu ktorého si chcela uplatniť svoje havarijné poistenie. Výsledkom bolo prelomové rozhodnutie súdu. Najvyšší súd ČR totiž konštatoval, že jazda bola zo strany vodičky taká riskantná, že išlo o nepriamy úmysel spôsobiť škodu, a preto chýba prvok náhodnosti, a teda nešlo o náhodnú poistnú udalosť. 

Na SIBAF® fóre 2020 sa predstaví aj Oliver Borko zo spoločnosti EFIBA, jeden z organizátorov. S účastníkmi bude diskutovať o téme odmeňovania SFA zo strany profesionálnych klientov – v aktuálnej praxi sprostredkovateľov poistenia, tiež o návrhoch na úpravu pravidiel absolvovania OFV a limitovaní agresorov PZP, ktoré boli predložené v rámci výzvy Kilečko II.

Zaregistrujte sa na SIBAF® fórum a získajte nové informácie potrebné pre Vašu profesionálnu prácu. Informácie o ďalšom programe nájdete priamo pri registrácii, tu.

späť