TOP 10 rizík na Slovensku podľa Allianz GC&S

Spoločnosť Allianz Global Corporate & Specialty SE zverejnila štúdiu Allianz Risk Barometer 2019. Hodnotí v nej vnímanie rôznych druhov rizík zo strany spoločností rôznej veľkosti v 86 krajinách, vrátane Slovenska.

Štúdia sa dotkla aj slovenských spoločností, ktoré ako najväčšie ohrozenie vnímajú riziká súvisiace so zmenou klímy, resp. s vysokou volatilitou počasia. Prerušenie prevádzky ako následok poškodenia majetku (vrátane zlyhania dodávateľského reťazca) je citlivo vnímané nielen na Slovensku, ale aj v rámci celosvetového meradla, kde ide o najvýznamnejšie vnímané riziko z hľadiska ohrozenia firmy.

V rámci výsledkov globálneho prieskumu sa na druhom mieste ocitlo tzv. Cyber riziko. U nás doma nie je na takej poprednej pozícii, s dosiahnutými 17%, v rámci priemeru európskych krajín je to vyše 45%. Za zásadné riziko je však považované v odvetví služieb, a to až 40%mi oslovených respondentov.

Špecifikom slovenského hodnotenia je pomerne vysoko umiestnené (v porovnaní s hodnotením globálnym alebo európskym) riziko Nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily. Slovenské spoločnosti považujú toto riziko za piate najvýznamnejšie.

Zdroj: Allianz Risk Barometer 2019 Report

Celá správa: Stiahnuť pdf

 

späť