Všeobecná zodpovednosť za škodu – Swiss Re Slovakia underwriting tím na SIBAF ws

Je pre nás veľkým potešením, že sa nám podarilo do programu SIBAF® workshopy&semináre, ktorý sa uskutoční už 10. apríla, získať aj reprezentantov Swiss Re Slovakia.

Všeobecná zodpovednosť za škodu

Páni Ján Ďurkovič a Matúš Grexa, underwriteri zaisťovne Swiss Re, budú hovoriť o téme všeobecnej zodpovednosti za škodu v podmienkach medzinárodného zaistenia.

Okrem iného zaznejú informácie o základných princípoch a pravidlách zaistenia rizík, čo je téma, v ktorej sa dokonca mnohí profesionáli necítia byť celkom doma.

Prezentujúci budú klásť dôraz na produkty poistenia zodpovednosti – všeobecnej aj profesijnej – za škodu.
Z praktického pohľadu nám poskytnú porovnanie možností rozsahu poistného / zaistného krytia, ktoré sa týkajú všeobecnej zodpovednosti aj profesijnej zodpovednosti architektov a stavebných inžinierov v rámci niektorých krajín EÚ.
Neopomenú ani informácie o poistných udalostiach.

SIBAF® workshopy&semináre Vám ponúkajú 4 hodiny intenzívneho odborného, názorného a aktuálneho vzdelávania.

späť