Vyjadrite svoj názor v ankete SIBAF® Award 2021!

Zapojte sa do 13. ročníka renomovanej ankety, ktorá je jednou z príležitostí, ako poisťovateľom našich klientov vyjadriť, v čom spočívajú ich silné a slabé stránky. Hoci v minulom roku sa anketa z pandemických dôvodov neuskutočnila, poisťovne sa snažili skvalitňovať svoje služby. V neposlednom rade museli aj ony pružne zareagovať na aktuálnu situáciu, prispôsobiť svoje služby a produkty konkurenčnému prostrediu, ale aj správe a digitalizácii celkovej komunikácie a poskytovaných služieb od úpisov, až po likvidáciu poistnej udalosti. Samozrejme, toto môžu byť rozhodujúce faktory, ktoré pri výsledkoch SIBAF® Award zohrajú významnú rolu.

Hlasujte v troch kategóriách:

  1. Poistenie priemyslu a podnikateľov.
  2. Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO).
  3. Poistenie občanov.

Svoje hlasy môžete posielať prostredníctvom vyplnených hlasovacích lístkov do 11. októbra 2021.

Hlasovací lístok stiahnete tu.

Vyplnený ho pošlite na e-mailovú adresu anketasibaf@tpa-group.sk.

Aj toho roku je za vyhodnotenie výsledkov zodpovedná spoločnosťi TPA AUDIT, s.r.o (držiteľ licencie SKAU č. 304).

Porotu ankety SIBAF® Award 2021 predstavujú:

Galina Horáková, docentka, ex-členka Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU Bratislava

Pavel Hrica – riaditeľ OZ Cesta von

Oliver Borko – spoluorganizátor SIBAF® vzdelávacích podujatí, predseda poroty

Výsledky ankety budú vyhlásené 14. októbra 2021 na SIBAF® fóre. Môžete sa naň registrovať tu.

Za každý hlasovací lístok venuje spoločnosť EFIBA 1 euro v prospech občianskeho združenia Cesta von. Hlasovanie vám zaberie približne 5 minút, no môžete ním prispieť nielen k zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb zo strany poisťovní, ale aj k skvalitneniu života ľudí uviaznutých v chudobe. Za všetky zainteresované strany ďakujeme.

Podrobné pravidlá ankety nájdete tu.

späť