Aktuality

Efekt novely Občianskeho zákonníka na poisťovací segment

Martin Petruľák bol súčasťou viacerých podujatí SIBAF® fórum. Je nositeľom praktických informácií o legislatíve súvisiacej s poistením a sprostredkovaním poistenia. Naposledy sa venoval téme vykonávacích nariadení k IDD. Tentokrát s ním budeme diskutovať o novele Občianskeho zákonníka, ktora okrem iného mení termíny pre výpovede poistných zmlúv klientov.

viac

SIBAF forum 2018: Vedomosti a skúsenosti, ktoré ocenia vaši klienti

Program v 2 paralelných miestnostiach.

Spoznáte nových a stretnete známych obchodných partnerov.

viac

SIBAF® forum 2018: Daň z poistenia a exkluzívna prezentácia výsledkov prieskumu o zamestnaneckých benefitoch!

Reč bude aj o dani z poistenia s nanajvýš kompetentnou – Ing. Martinou Bilíkovou, riaditeľkou sekcie daňového a colného odboru MFSR. Výsledky prieskumu zamestnaneckých benefitov nám prídu odprezentovať z MetLife.

viac

Z vášho vzdelania budú profitovať vaši klienti

SIBAF forum, 18. október, Technopol kongresové centrum, Bratislava

viac

Poistenie zodpovednosti za škodu

Rozsah krytia z poistenia zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia: Helmut Tenschert, Peter Nociar

Zodpovednosť za výrobok: Petr Záruba

viac

Profesijná zodpovednosť sprostredkovateľa poistenia – PRESUNUTÝ NA INÝ TERMÍN

Vážení kolegovia, milí priatelia, z organizačných dôvodov musel byť tento seminár z 18. apríla presunutý, s rečníkmi riešime nový termín. Podrobnosti čoskoro upresníme, za pochopenie ďakujeme.

viac
Newsletter