Aktuality

SIBAF® workshopy&semináre – SAVE THE DATE!

Poznačte si do diára dva termíny – 10. apríl a 15. máj 2019!

viac

Novela Trestného zákona v časti „Neoprávnené podnikanie“

Ustanovenie sa týka rozšírenia rozsahu definície neoprávneného podnikania na vykonávanie regulovaných činností bez odbornej kvalifikácie, odbornej spôsobilosti.

viac

Osobitné finančné vzdelávanie – Ostáva 1 mesiac na absolvovanie OFV

Absolvovali ste už odborné finančné vzdelávanie?  Musíte tak stihnúť do 23. februára 2019!

viac

Vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného

Ministerstvo financií navrhuje vzor informačného formulára o jednotlivých zložkách poistného. Možnosť vyjadrenia sa k návrhu je do 4. februára 2019.

viac

Daň z poistenia – vyjadrenie Finančného riaditeľstva SR

Spadá alebo nespadá daň z poistenia , ktorá sa vzťahuje na neživotné poistenie od 1.1.2019, aj na neživotné poistenie, ktoré je uzatvorené ako doplnok k životnému poisteniu?

viac

Zmena limitov PZP

S účinnosťou od 1. januára 2019 sa zvyšujú minimálne limity krytia pre PZP nasledovne:

Pre škody na zdraví je limit 5.240.000 € a limit na škody na majetku je stanovený na 1.050.000 €.

Pre súčasné zmluvy sa limit krytia navyšuje automaticky.

viac

Daň z poistenia – odpovede na otázky účastníkov

Sme radi, že pani Bilíková, ktorá na SIBAF® fóre prednášala o téme dani z poistenia si v tomto hektickom koncoročnom čase našla čas a zodpovedala na nie málo otázok, ktoré jej boli prostredníctvom Sli.do počas SIBAF ® fóra položené. Pri odpovedaní žiadnu nevynechala, tie, ktoré sa opakovali, zhrnula v jednej odpovedi. Otázky a odpovede Vám prinášame v plnom znení a bez úprav. Veríme, že pre Vašu prax budú prínosom s najmä uľahčením v meniacom sa systéme.

viac

SIBAF® Award 2018 pozná svojich víťazov!

Na odbornom podujatí sprostredkovateľov poistenia SIBAF® forum, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra, boli vyhlásené výsledky ankety SIBAF® Award 2018. Anketa je jedinečnou príležitosťou pre poisťovne spoznať názor sprostredkovateľov poistenia na kvalitu ich služby a servisu, ktorý poskytujú.

viac

SIBAF® Award 2018 „Počin roka“

Zámerom tejto kategórie je odmeniť a vyzdvihnúť aktivity (prípadne priamo osoby, ktoré za nimi stoja), ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku. Ako príklady možno uviesť úspešnú hromadnú pripomienku, vydanú vzdelávaciu publikáciu, verejnú vzdelávaciu aktivitu s konkrétnym významom pre poisťovací trh atď.

Hlasovanie priamo na podujatí SIBAF forum 2018 vo štvrtok 18.10.2018

viac

SIBAF® award 2018 – HLASOVANIE V ANKETE

Už 18. 10. sa v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre dozvieme, ktoré poisťovne sú hodnotené zo strany sprostredkovateľov poistenia ako tie najlepšie.

Hodnotenie prebieha z hľadiska kvality a rozsahu poskytovaných produktov, efektivity a korektnosti riešenia poistných udalostí klientov, úrovne technicko-prevádzkovej podpory pri uzatváraní a správe zmlúv a komunikácie so sprostredkovateľmi.

Hodnotené kategórie ankety:

  • Poistenie priemyslu a podnikateľov
  • Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  • Poistenie občanov
viac
Newsletter