Aktuality

Aktuálne informácie k problematike pozastavených kontrol STK vs. PZP poistenie

K problematike prípadnej poistnej udalosti a zároveň neplatnej STK po 12. marci 2020 sa začínajú vyjadrovať kompetentní. Aké sú riešenia?

viac

Ministerstvo dopravy navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020

Čo to znamená pre poistné udalosti, kde je nutné platnú STK deklarovať?

viac

NBS spresňuje úpravy zmlúv poistného krytia pre profesijnú zodpovednosť za škodu z činnosti SFA

Je dôležité, aby sa členovia štatutárnych orgánov SFA, resp. odborní garanti, začali venovať aktualizácii svojich poistných zmluv poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti finančného sprostredkovania, poradenstva. Správne nastavenie definícií a parametrov rozsahu krytia a výluk z poistenia je kľúčom k tomu, ako sa pri prípadnom nároku zo strany klienta vyhnúť nedorozumeniam a zvládnuť riešenie nároku efektívnym spôsobom.

viac

SIBAF® vzdelávaniu bola udelená licencia povinného OFV

Spoločnosť EFIBA, ktorá realizuje vzdelávacie podujatia SIBAF®, získala povolenie Národnej banky Slovenska, ktoré ju oprávňuje poskytovať povinné osobitné finančné vzdelávanie v sektore poistenia a zaistenia v rozsahu pre stredný, vyšší a najvyšší stupeň.

viac

Slováci odviedli štátu 65,190 mil. eur v podobe dane z poistenia

Právna norma pojednávajúca o dani z poistenia vstúpila do platnosti 1.1.2019.
Preto je zaujímavé vedieť, aká suma bola odvedená do štátneho rozpočtu za obdobie uplynulého roka.

viac

Prvé SIBAF® workshopy & semináre roka 2020 už v apríli!

Venujte 4 hodiny svojho času intenzívnemu vzdelávaniu. Do diárov si poznačte termín 23. apríl, kedy sa uskutočnia prvé SIBAF® workshopy & semináre roka 2020.

viac

Zvýšenie limitu profesijnej zodpovednosti za škodu sprostredkovateľa poistenia

S účinnosťou od 22. júna 2020 je povinnosťou sprostredkovateľa poistenia mať dojednané poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu do výšky aspoň 1 300 380 EUR pre každý nárok a úhrnom 1 924 560 EUR ročne pre všetky nároky.

viac

Objednajte si knihu Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom!

V knihe nájdete 22 príkladov z praxe, ktoré vám pomôžu vo vašej vlastnej práci.

viac

Fotogaléria: SIBAF® fórum 2019

Pozrite sa, ako to 10. októbra v bratislavskom HubHube na SIBAF® fóre 2019 vyzeralo.

viac

SIBAF® Award 2019 spoznal svojich víťazov! Anketa zaznamenala historicky najvyšší počet hlasov.

12. ročník renomovanej ankety poisťovacieho segmentu SIBAF® Award priniesol víťazov v troch kategóriách. Spočítaval sa doposiaľ najvyšší počet hlasovacích lístkov. Víťazom boli odovzdané ocenenia na vzdelávacom podujatí SIBAF® fórum 2019.

viac
Newsletter