SIBAF forum 2019

Termín:            10. október 2019

Miesto:            HubHub Twin City C Bratislava,  Mlynské Nivy 16, 821 09 

Registrácia:    https://registracia.sibaf.sk

Program:         Prebieha paralelne v 2 miestnostiach     <Stiahnuť časový rozpis v PDF>

 

MIESTNOSŤ A

Miroslav Singer,  Chief Economist of Generali CEE Holding, ex-guvernér Českej národnej banky.

Roman Fusek, riaditeľ Odboru ochrany finančných spotrebiteľov Národnej banky Slovenska.

Angela Sobolčiaková, odbor právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Martin Petruľák, právnik, dlhoročný tradičný prednášateľ na problematiku legislatívy na poistnom trhu.

Ján Markoš, šachový veľmajster, ktorý si s vami nielen zahrá šach, ale prezradí zaujímavosti o šachu a nových technológiách.

Mária Kamenárová, UNIQA 4WARD, členka Výboru Európskej spoločnosti aktuárov. Vystúpi s témou „Škodovosť v segmente KASKO a PZP slovenských poisťovní a jej vplyv na ich solventnosť“

Adrian Strečko z poisťovne Metlife sa zhostí témy zamestnaneckých benefitov.

Dominika Tatárová, Ján Ďurkovič zo Swiss Re Slovakia sa budú venovať téme Stiahnutia výrobku z trhu (Product Recall).

Pavel Hrica z OZ Cesta von predstaví projet pomoci v škole a živote deťom narodeným do chudoby

 

MIESTNOSŤ B

Juraj Janči z poisťovne COFACE rozoberie témy poistenia pohľadávok.

Petr Záruba a Martin Pospíšil, právnici, autori knihy Zodpovednosť za vadný výrobok.

Peter Bak z advokátskej kancelárie BAK & PARTNERS odprezentuje tému elektronickej komunikácie a jej úskalí, druhy elektronických podaní a ich účinky.

Michal Straka, SANAC s.r.o., ktorý bude diskutovať o spôsobe efektívneho odstraňovania následkov vodovodných škôd.

CYBERPOISTENIE – Samostatný programový blok bude venovaný tzv. Cyberpoisteniu a poisteniu následkov porušenia povinností pri spracúvaní osobných údajov. Ako je zvykom v rámci programového bloku vystúpia viacerí odborníci z oblastí, ktoré s týmto rizikom resp. typom poistenia súvisia. Prezentovať a diskutovať budú:

Péter Alföldi z Colonnade poisťovne,

Igor Straka zo spoločnosti  Romitech

Filip Švaňa z PR Clinic.

Samozrejme bude to blok postavený na príkladoch z praxe.

 

Na podujatí vyhlásime výsledky12. ročníka ankety SIBAF® award 2019 „Najlepšia poisťovňa“ v nasledovných kategóriách:

  1. Poistenie priemyslu a podnikateľov
  2. Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  3. Poistenie občanov

 

Hlasovací lístok |stiahnuť|

Podmienky ankety |stiahnuť|

Stretnutia so známymi kolegami, obchodnými partnermi a príležitosť zoznámenia sa novými, možnosť nefomálnych stretnutí a diskusií s vystupujúcimi aj mimo programu, je to čo zvyšuje podujatiu SIBAF® forum pridanú hodnotu pre účastníka.

Využiť túto príležitosť bude možné jednak v rámci odbornej časti podujatia počas trvania celého podujatia v networkingovej zóne.

Rovnako tak aj počas spoločenského večera, ktorý sa teší vďaka príjemnej atmosfére čoraz väčšej obľube. Tentoraz bude spojený s krstom knihy Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom autorov Petra Zárubu a Martin Pospíšila.

 

Aktuality SIBAF:

SIBAF® workshopy&semináre – SAVE THE DATE!

Poznačte si do diára dva termíny – 10. apríl a 15. máj 2019!

viac

Daň z poistenia – odpovede na otázky účastníkov

Sme radi, že pani Bilíková, ktorá na SIBAF® fóre prednášala o téme dani z poistenia si v tomto hektickom koncoročnom čase našla čas a zodpovedala na nie málo otázok, ktoré jej boli prostredníctvom Sli.do počas SIBAF ® fóra položené. Pri odpovedaní žiadnu nevynechala, tie, ktoré sa opakovali, zhrnula v jednej odpovedi. Otázky a odpovede Vám prinášame v plnom znení a bez úprav. Veríme, že pre Vašu prax budú prínosom s najmä uľahčením v meniacom sa systéme.

viac

SIBAF® Award 2018 pozná svojich víťazov!

Na odbornom podujatí sprostredkovateľov poistenia SIBAF® forum, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra, boli vyhlásené výsledky ankety SIBAF® Award 2018. Anketa je jedinečnou príležitosťou pre poisťovne spoznať názor sprostredkovateľov poistenia na kvalitu ich služby a servisu, ktorý poskytujú.

viac

SIBAF® Award 2018 „Počin roka“

Zámerom tejto kategórie je odmeniť a vyzdvihnúť aktivity (prípadne priamo osoby, ktoré za nimi stoja), ktoré prispeli k transparentnosti, zvýšeniu (úrovne) vzdelávania ap. v oblasti poistného trhu na Slovensku. Ako príklady možno uviesť úspešnú hromadnú pripomienku, vydanú vzdelávaciu publikáciu, verejnú vzdelávaciu aktivitu s konkrétnym významom pre poisťovací trh atď.

Hlasovanie priamo na podujatí SIBAF forum 2018 vo štvrtok 18.10.2018

viac

SIBAF® award 2018 – HLASOVANIE V ANKETE

Už 18. 10. sa v bratislavskom TECHNOPOL kongresovom centre dozvieme, ktoré poisťovne sú hodnotené zo strany sprostredkovateľov poistenia ako tie najlepšie.

Hodnotenie prebieha z hľadiska kvality a rozsahu poskytovaných produktov, efektivity a korektnosti riešenia poistných udalostí klientov, úrovne technicko-prevádzkovej podpory pri uzatváraní a správe zmlúv a komunikácie so sprostredkovateľmi.

Hodnotené kategórie ankety:

  • Poistenie priemyslu a podnikateľov
  • Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO)
  • Poistenie občanov
viac

Vladimír Balek: Nebojme sa čiernych dier

Na SIBAF® forum príde aj Vladimír Balek, ktorý s účastníkmi povedie populárno-náučnú rozpravu o čiernych dierach. Aby sme mali široké obzory aj v inom, ako poisťovacom segmente.

viac

Škody spôsobené jazdou a činnosťou pracovných strojov – poznáte legislatívu?

Napriek tomu, že poistné udalosti musia byť posudzované prípad od prípadu, znalosť legislatívy je dôležitá pre uchopenie ich podstaty. Aj preto, aby sme s tými rôznymi interpretáciami vedeli pracovať, je dôležité poznať vývoj legislatívy a jej interpretáciu v rámci súdnych rozhodnutí. V prospech našich klientov.

viac

Efekt novely Občianskeho zákonníka na poisťovací segment

Martin Petruľák bol súčasťou viacerých podujatí SIBAF® fórum. Je nositeľom praktických informácií o legislatíve súvisiacej s poistením a sprostredkovaním poistenia. Naposledy sa venoval téme vykonávacích nariadení k IDD. Tentokrát s ním budeme diskutovať o novele Občianskeho zákonníka, ktora okrem iného mení termíny pre výpovede poistných zmlúv klientov.

viac

SIBAF forum 2018: Vedomosti a skúsenosti, ktoré ocenia vaši klienti

Program v 2 paralelných miestnostiach.

Spoznáte nových a stretnete známych obchodných partnerov.

viac

SIBAF® forum 2018: Daň z poistenia a exkluzívna prezentácia výsledkov prieskumu o zamestnaneckých benefitoch!

Reč bude aj o dani z poistenia s nanajvýš kompetentnou – Ing. Martinou Bilíkovou, riaditeľkou sekcie daňového a colného odboru MFSR. Výsledky prieskumu zamestnaneckých benefitov nám prídu odprezentovať z MetLife.

viacNovinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu