SIBAF forum 2020

SIBAF® fórum 2020 sa uskutoční formou online seminárov. Účastníci sa stanú súčasťou až 10 odborných prednášok, ktoré budú prebiehať v čase od 9.00 hod. do 12.30 hod. paralelne v dvoch virtuálnych miestnostiach. Témy a rečníci budú opäť z rozličných oblastí, spoločne sa pozrú na aktuálne problémy, ktoré sa týkajú poisťovacieho sektora. Program je určený pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych odborných oddelení.

  1. Juraj Karpiš, ekonomický analytik a spoluzakladateľ Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a člen krízového ekonomického štábu ministra financií, bude hovoriť o veľkom COVID-19 experimente. Podá zaujímavé informácie o ekonomickej situácii v eurozóne a vo svete. Dozviete sa odpovede na to:

– ako bude pravdepodobne vyzerať ekonomika po tom, čo sa skončí masívna fiškálna a monetárna situácia

– prečo rastú ceny akcií

– aké sú najväčšie riziká pre ekonomiku a finančný systém v nasledujúcich rokoch

 

2) Martin Petruľák z advokátskej kancelárie LEX bude diskutovať o téme toho, kde sa začína a končí náhodnosť poistnej udalosti a o tom, či prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky posúva doterajšie hranice chápania náhodnosti poistnej udalosti.

 

3) Azda nevyčerpateľnej téme Zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa bude venovať Petr Záruba, tentokrát s ohľadom na Brexit. Bude prezentovať prípadové štúdie súvisiace s témou. Na jeho prednášku sa môžete prihlásiť napríklad aj vďaka jeho publikácii Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom, ktorú si môžete objednať tu.

 

4) Underwriter Ján Ďurkovič zo Swiss Re odprezentuje informácie o dopade pandémie spôsobenej vírusom Covid-19 z pohľadu zaisťovateľa v oblasti Event cancelation.

 

5) Pani profesorka Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného poskytne prezentáciu na tému právnych technických predpisov súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov a ich dopade na podmienky vo výstavbe. Ide o tému veľmi dôležitú najmä pre sprostredkovateľov poistenia, metodikov produktov, metodikov likvidácie a rizikových manažérov.

 

6) Pán Richard Marko zo spoločnosti Digital Systems bude prezentovať zmenu AML legislatívy 10/2020, pričom prinesie porovnanie časovej náročnosti preverenia politicky exponovanej osoby “ručne” a s využitím software aplikácií.

 

Aktuality SIBAF:

SIBAF 2019

SIBAF 2018

SIBAF 2017

SIBAF 2016

SIBAF 2019

Petruľák a Kamenárová na SIBAF® fóre o legislatívnych zmenách

Profesia poisťovacieho makléra je o sledovaní zmien v praxi. V legislatívnej oblasti ich aktuálne nastáva viacero, na SIBAF® fóre o nich budú hovoriť Martin Petruľák a Mária Kamenárová.

viac

O najväčších prípadoch stiahnutia výrobkov z trhu zo skúseností Swiss Re

O problematike udeľovania pokút za porušenia ochrany osobných údajov príde diskutovať Angela Sobolčiaková z Úradu pre ochranu osobných údajov.

viac

Sledujete aj potenciálne cyber hrozby svojich klientov?

Pripravte ich aj na hrozby súvisiace s možnými kybernetickými útokmi a odstraňovaním ich finančne často náročných následkov.

viac

Hlasujte v ankete SIBAF® Award!

Stiahnite si hlasovacie lístky a staňte sa súčasťou renomovanej ankety SIBAF® Award 2019.

viac

Registrácia na SIBAF® fórum 2019 bola spustená!

Už 10. októbra sa v bratislavskom HubHub Twin City C, uskutoční SIBAF® fórum 2019.

Registrácia bola dnes spustená, tak neváhajte a zaistite si svoje miesto na tomto jedinečnom vzdelávacom podujatí. Ako obvykle bude odborný program prebiehať paralelne v 2 miestnostiach.

viac

PZP – škoda vzniknutá z požiaru elektroinštalácie parkujúceho vozidla

V rámci odborného vzdelávania SIBAF® Vám v nadväznosti na problematiku PZP, ktorej sme sa venovali na odborných seminároch v jarných mesiacoch, zverejňujeme aktuálne komuniké Európskeho súdneho dvora (ESD).

Týka sa definície povahy prevádzky vozidla v zmysle Smernice o poistení zodpovednosti zaškodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel. Za škodu majúcu povahu prevádzky motorového vozidla sa považuje aj škoda vzniknutá z požiaru elektroinštalácie parkujúceho vozidla.

viac

Čo sa účastníci dozvedeli na seminári SIBAF ws v máji 2019

15. mája sme absolvovali druhé 4-hodinové SIBAF® workshopy&semináre, ktoré pre nás boli veľkým povzbudením čo do účasti, resp. najmä zloženiaúčastníkov. Podali sme si ruky približne so 60-kou prítomných, najmä s poisťovacími maklérmi, maklérskymi pracovníkmi poisťovní, riaditeľmi pobočiek poisťovní, členmi predstavenstiev, aktuármi, auditormi, pracovníkmi advokátskych kancelárií, kolegami z NBS. Je pre nás veľkým povzbudením a najmä pozitívnym znamením v rámci poisťovacej komunity, že o odborné vzdelávanie SIBAF® prejavujú záujem tak rôznorodé – ale prepojené – profesie.

viac

Seminár 15. mája = 4 hodiny vzdelávania = 4 prínosné témy

SIBAF® workshopy&semináre prebehli v apríli a ďalšie sú krátko pred realizáciou. Nakoľko 4-hodinový vzdelávací koncept bol účastníkmi hodnotený veľmi pozitívne, organizátori opäť stavili na intenzívne 4 vzdelávacie hodiny so 4 témami. Cieľom je zvýšenie kvality služieb zo strany posisťovacích maklérov.

viac

To naj zo SIBAF® workshopy&semináre, 10. 4. 2019

4 hodiny, 4 témy, množstvo vedomostí a skúseností. Odborne, aktuálne a názorne. Také boli SIBAF® workshopy&semináre 10. apríla 2019.

viac

Všeobecná zodpovednosť za škodu – Swiss Re Slovakia underwriting tím na SIBAF ws

Páni Ján Ďurkovič a Matúš Grexa, underwriteri zaisťovne Swiss Re, budú hovoriť o téme všeobecnej zodpovednosti za škodu v podmienkach medzinárodného zaistenia.

Okrem iného zaznejú informácie o základných princípoch a pravidlách zaistenia rizík, čo je téma, v ktorej sa dokonca mnohí profesionáli necítia byť celkom doma.

viac


Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu