Kontakt

EFIBA s.r.o.
Kopčianska 15
851 02 Bratislava

Martin Sinčák
+421 903 477167
martin.sincak@efiba.sk

 

Fakturačné údaje:

EFIBA s.r.o.
Kopčianska 15
851 01 Bratislava
IČO: 51 443 783
DIČ: 2120718985
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, Vložka č. 126922/B
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK62 0900 0000 0051 4257 7174Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu