Hodnotenie rizika u klienta

…a stretli sa spolu dvaja underwriteri a dvaja risk manažéri, aby sa na SIBAF® fóre porozprávali o hodnotení rizika pri poistení majetku a prerušenia prevádzky klienta. V prospech správneho nastavenia poistného krytia aj vašich klientov. Aktuálne, odborne a názorne.

Pre správne hodnotenie rizika klienta je, samozrejme, dôležité poznať samotného klienta, jeho činnosť, charakter rizika. A hneď v závese za ním sú to dve zásadné profesie – underwriteri a risk manažéri. Pre vytvorenie kvalitnej poistnej zmluvy je nevyhnutná spolupráca práve týchto troch profesií.

„Koordinátorom“ činnosti, samozrejme okrem odbornej práce,  pri príprave poistnej zmluvy zo strany klienta je samotný poisťovací maklér. Musí disponovať poznatkami z rozličných oblastí – od techniky, cez ekonomiku, až po právo (aj preto je dôležité neustále vzdelávanie sa) a disponovať množstvom skúseností z riešenia poistných udalostí u klientov.

Z kombinácie tohto všetkého potom vzniká to najdôležitejšie, čo je prácou poisťovacieho makléra – správne hodnotenie rizika a nastavenie poistného krytia klienta.

Práve tejto elementárnej, a pritom stále často nedocenenej, téme bude venovaný celý dopoludňajší program v miestnosti B pripravovaného SIBAF® fóra.

Diskutovať budú odborníci skúsení vo svojej oblasti:

Miroslav Mekota, underwriter, MSIG Insurance Europe

Miloš Žernovič, risk manažér, Colonnade Insurance

Peter Halčin, underwriter, Union poisťovňa

Pavel Hruškovič, risk manažér, RISKONET

Základnými atribútmi ich diskusnej prezentácie budú aktuálnosť, názornosť a odbornosť. Modelová situácia nás zavedie do strojárskeho výrobného podniku so skladovacím priestorom, so 100 zamestnancami, z kategórie SME (malý-stredný podnik). Páni rozoberú, s čím sa počas práce pri rizikových obhliadkach stretli a s akými vstupmi pracujú s hodnotiacimi modelmi pri tvorbe ponuky.

Napadli vám k téme už teraz nejaké otázky? Opýtajte sa ich hneď, odpovede sa dozviete priamo na SIBAF® fóre!

SIBAF® fórum sa uskutoční 18. októbra 2018 v TECHNOPOL kongresovom centre v Bratislave. Registrovať sa môžete tu!

Prihláste sa na odber nášho newslettra, aby vám neušla žiadna novinka.

späť