SIBAF® semináre a workshopy aj 17. júna 2021!

Aj udalosti posledných mesiacov nám ukazujú, že v oblasti poisťovníctva je potrebné neustále sa vzdelávať. Záujem o kontinuálne zvyšovanie svojej profesionality a kompetencií, našťastie, vnímame a tešíme sa neustálemu záujmu o odborné, názorné a aktuálne vzdelávacie projekty, ktoré realizujeme.
Profesionálov z poisťovacieho segmentu neodrádza ani online forma SIBAF® podujatí a vnímame zvyšujúci sa záujem o ne. Tešíme sa tomu, pretože profesionalita poisťovacích maklérov a ich kolegov je známkou celého poisťovacieho trhu.
Každý, kto má opäť záujem o zvýšenie svojich poznatkov, môže sa prihlásiť na pripravované vzdelávacie podujatie SIBAF® workshopy a semináre, ktoré sa uskutoční 17. júna 2021 od 9.00 do 11.00 hod.


Prednášajúcimi budú JUDr. Imrich Fekete a JUDr. Jakub Mandelík:
– Pán Fekete predstaví judikáty, ktoré sa týkajú zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a majú relevantný vplyv na nazeranie na túto problematiku.
– Pán Mandelík zas definuje základný rámec právnej úpravy pre oblasť cestných dopravných nehôd, dôvody spoluzodpovednosti účastníkov nehody za jej vznik a jej význam pre ustálenie  trestnoprávnej a občianskoprávnej zodpovednosti. Na vybranom prípade (prípadoch) bude vysvetlený spôsob technického a právneho hodnotenia správania sa účastníkov nehody (najmä vodiča motorového vozidla) pre ustálenie miery jeho viny na vzniku nehody. Právne hodnotenie bude vztiahnuté k relevantnej rozhodovacej praxi slovenských (aj českých) súdov.


Podujatie sa zrealizuje opäť v online prostredí, čo účastníkom prináša možnosť pripojiť sa odkiaľkoľvek, kde budú mať internetové pripojenie. Zároveň online platforma dáva organizátorom možnosť ponúknuť opäť zvýhodnené vstupné pre každého ďalšieho účastníka z jednej a tej istej spoločnosti.

ZAREGISRUJTE SA TU! Do 6. júna za extra zvýhodnených podmienok.

späť