Upevnite svoje vzdelanie v oblasti poisťovníctva: SIBAF® fórum opäť prinesie dôležité témy

SIBAF® fórum sa uskutoční formou online seminárov. Účastníci sa stanú súčasťou až 10 odborných prednášok, ktoré budú v čase od  9.00 hod. do 12.30 hod. prebiehať paralelne v dvoch virtuálnych miestnostiach. Témy a rečníci budú opäť z rozličných oblastí, spoločne sa pozrú na aktuálne témy, ktoré sa týkajú poisťovacieho sektora. Program je určený pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych oddelení a pracujúcich na rozličných pozíciách.

Program a prednášajúci sú už takmer uzavretí. Informácie budete môcť čerpať od týchto rečníkov v súvislosti s týmito témami:

  1. Juraj Karpiš, ekonomický analytik a spoluzakladateľ Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a člen krízového ekonomického štábu ministra financií, bude hovoriť o veľkom COVID-19 experimente. Podá zaujímavé informácie o ekonomickej situácii v eurozóne a vo svete. Dozviete sa odpovede na to:

– ako bude pravdepodobne vyzerať ekonomika po tom, čo sa skončí masívna fiškálna a monetárna situácia

– prečo rastú akcie

– aké sú najväčšie riziká pre ekonomiku a finančný systém v nasledujúcich rokoch

2) Martin Petruľák z advokátskej kancelárie LEX bude diskutovať o téme toho, kde sa začína a končí náhodnosť poistnej udalosti a o tom, či prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky posúva doterajšie hranice chápania náhodnosti poistnej udalosti.

3) Azda nevyčerpateľnej téme Zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa bude venovať Petr Záruba, tentokrát s ohľadom na Brexit. Bude prezentovať prípadové štúdie súvisiace s témou. Na jeho prednášku sa môžete prihlásiť napríklad aj vďaka jeho publikácii Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom, ktorú si môžete objednať tu.

4) Underwriter Ján Ďurkovič zo spoločnosti Swiss Re odprezentuje informácie o dopade pandémie spôsobenej vírusom Covid-19 z pohľadu zaisťovateľa.

5) Pani Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného bude diskutovať na tému právnych technických predpisov súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov a ich dopade na podmienky vo výstavbe. Ide o tému veľmi dôležitú najmä pre S(P)FA, metodikov produktov, metodikov likvidácie a rizikových manažérov.

6) Pán Richard Marko zo spoločnosti Digital Systems bude prezentovať zmenu AML legislatívy 10/2020, pričom prinesie porovnanie časovej náročnosti preverenia politicky exponovanej osoby “ručne” a s využitím software aplikácií.

Celý program ešte nie je uzavretý a naďalej sa na ňom pracuje. Všetky novinky sa dozviete na www.efiba.sk.

Registrovať sa na SIBAF® fórum 2020 môžete tu.

späť