O nás

Cieľom spoločnosti EFIBA je prinášať program v takej forme, aby účastníci odchádzali vždy s množstvom praktických informácií ku konkrétnej téme, ktorá poisťovníctvom aktuálne hýbe. Účastníci podujatí nie sú pasívnymi divákmi a poslucháčmi, naopak, zapájajú sa do diania, majú možnosť diskutovať, pýtať sa a konfrontovať svoje skúsenosti. Nemenej dôležitým cieľom je predstavovať pôdu pre osobný networking odborníkov aktívnych v segmente poisťovníctva na Slovensku.

Spoločnosť EFIBA vznikla za účelom vzdelávania poisťovacích maklérov najmä v oblasti podnikateľských a priemyselných rizík. Vzdelávania, ktorého hlavnými atribútmi sú aktuálnosť v čase, odbornosť na báze prednášajúcich a názornosť, ktorá je pri edukácii kľúčová a vďaka ktorej sa teoretické poznatky lepšie chápu či aplikujú v praxi.

Spoločnosť EFIBA založili Oliver Borko a Martin Sinčák, ktorí sa viac ako dekádu venujú organizácii a realizácii vzdelávacích podujatí určených pre poisťovacích maklérov, ktoré sa na našom trhu etablovali ako vyhľadávané a pozitívne hodnotené edukačné podujatia určené pre poisťovací segment. Základným pojítkom všetkých vzdelávacích podujatí je, že sú realizované odborne, aktuálne a názorne.

Tešíme sa na stretnutia s Vami.Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu