Anketa SIBAF® award 2022 - hlasovanie je spustené!

Aj rok 2022 prináša možnosť vyjadriť svoj názor na poisťovne a ich prácu v uplynulom roku. Hlasujte v 14. ročníku SIBAF® award.

 

Už po 14.-krát ponúka anketa SIBAF® award možnosť vyjadriť svoj názor na poisťovne, ich produkty a najmä služby. Koronová a pokoronová situácia si od poisťovní vyžiadala viacero zmien a nových prístupov a postupov, čo sa odrazilo už minulý rok na výsledkoch hlasovania. Vyjadrite svoj názor aj vy, a to vyplnením hlasovacieho lístka a jeho zaslaním na e-mailovú adresu anketasibaf@tpa-group.sk. Hlasovať môžete do 3. októbra.

 

Hlasujte v troch kategóriách:

  1. Poistenie priemyslu a podnikateľov.
  2. Havarijné poistenie motorových vozidiel (KASKO).
  3. Poistenie občanov.

 

Aj toho roku je za vyhodnotenie výsledkov zodpovedná spoločnosťi TPA AUDIT, s.r.o (držiteľ licencie SKAU č. 304), ktorá je aj partnerom ankety.

 

Porotu ankety SIBAF® Award 2022 predstavujú:

Galina Horáková, docentka, ex-členka Katedry matematiky a aktuárstva FHI EU Bratislava

Pavel Hrica - riaditeľ OZ Cesta von

Oliver Borko - spoluorganizátor SIBAF® vzdelávacích podujatí, predseda poroty

 

Výsledky ankety budú vyhlásené 13. októbra 2022 na SIBAF® fóre. Môžete sa naň registrovať tu.

Za každý hlasovací lístok venuje spoločnosť EFIBA 1 euro v prospech občianskeho združenia Cesta von. Hlasovanie zaberie približne 5 minút, no môžete ním prispieť nielen k zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb zo strany poisťovní, ale aj k skvalitneniu života ľudí uviaznutých v chudobe.