SIBAF® fórum 2022 - vstupenka na podujatie 2 účastníci + 5 na online vzdelávacie kurzy

Vstupenka pre 2 účastníkov na podujatie SIBAF® fórum 2022.

Ako bonus umožňuje účasť ďalších 5 osôb na paralelných online odborných kurzoch.

 

Tento typ vstupenky bude možné zakúpiť do 10.10.2022 (vrátane).

Skladom
Kód: 97
€250
Kategória: SIBAF® fórum
Registrace 2
Tip

Termín:   13. október 2022

Miesto:    Hotel NH Bratislava Gate One

 

 

Táto vstupenka platí pre

KONFERENCIA HOTEL

vstup pre 2 osoby

ONLINE KURZY

prístup pre 5 osôb

 

Prerušenie prevádzky – vplyv nárastu cien na stanovenie poistnej sumy

Radana KUŠOVÁ, EXPERT GROUP, k.s.

Poistenie a jeho podstata. Vzťah rizika a poistenia

Erika PASTORÁKOVÁ, NHF EU Bratislava

Social Inflation

Rita Müller, Swiss Re Europe

Dôležité súvislosti pri opravách motorových vozidiel a zmeny v zákone o cestnej doprave po 1. 1. 2022

 František GAJDÁCS, Cech predajcov a autoservisov SR

Vybrané hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty sankcionovania samostatných finančných agentov 

Andrea SLEZÁKOVÁ

Stručná analýza požiarneho nebezpečenstva v priemyselnom podniku

Peter STRAKA

Vybrané aktuálne problémy s uplatňovaním regresného práva  v PZP

Imrich FEKETE, Slovenská kancelária poisťovateľov

Spoluvina na dopravnej nehode: Dôvody a vplyv na trestnú a občianskoprávnu zodpovednosť

Jakub MANDELÍK

 

Bude upresnený

 

Bude upresnený