SIBAF® fórum 2023 - vstupenka na podujatie 2 účastníci + 15 na online vzdelávacie kurzy

Vstupenka pre 2 účastníkov na podujatie SIBAF® fórum 2023.

Ako bonus umožňuje účasť ďalších 15 osôb na paralelných online odborných kurzoch.

 Cena sa vzťahuje pre nákup vstupenky do 6.10.2023.

Cena zakúpenej vstupenky po tomto dátume bude 290€

Tento typ vstupenky bude možné zakúpiť do 9.10.2023 (vrátane).

Skladom
Kód: 99
€250
Kategória: SIBAF® podujatia

Termín:   11. október 2022

Miesto:    Hotel NH Bratislava Gate One

 

 

Táto vstupenka platí pre

KONFERENCIA HOTEL

vstup pre 2 osoby

ONLINE KURZY

prístup pre 15 osôb

 

Termín:   11. október 2023

Miesto:    Hotel NH Bratislava Gate One

 

Program: Časový harmonogram programu bude upresnený

 

Smernica RIS – a jej dopad na zmeny v smernici IDD

Martin PETRUĽÁK, HAVEL PARTNERS advokátska kancelária

 

Aktuálne rozhodnutia Súdneho dvora EÚ k postaveniu spotrebiteľa pri skupinovom poistení

Roman FUSEK, Národná banka Slovenska

 

Boj s nepoistenými vozidlami

Martin KAŇA, SLASPO a SKP

 

Stiahnutie výrobku z trhu - aktuálne trendy

Beáta BREZOVÁ, Ivana VEČEŘOVÁ, Swiss Re Europe

 

Udržatelnosť  v procesoch opráv poškodení po poistných udalostiach

Jozef HRDÝ, Generali Česká pojišťovna

 

Kolektívne žaloby

 Soňa BERÁKOVÁ, Ministerstvo spravodlivosti SR

 

Novela zákona o PZP - panelová diskusia

hostia:    Andrej Markovič - SASP

              Dalimil Hatok - SAOPP

moderuje:  Peter Csernák FINSIDER

 

Pripravenosť organizácie na bezpečnostný - cyber útok vs. compliance

Lukáš HLAVIČKA, IstroSec

 

Trendy v osobitnom finančnom vzdelávaní

Martin Sinčák, EFIBA

 

Riziko krádeže vlámaním v poistení bytov, domov a domácností

Peter STRAKA, Risk Experts

 

Právo na náhradu nákladov na náhradné vozidlo z PZP

Imrich FEKETE

 

Starobné dôchodkové sporenie - II. pilier

Miroslav SUCHÝ, ALLIANZ DSS

 

 

 

 

 

 

 

Späť do obchodu