SIBAF forum 2020

SIBAF® fórum 2020 sa uskutoční formou online seminárov. Účastníci sa stanú súčasťou až 10 odborných prednášok, ktoré budú prebiehať v čase od 9.00 hod. do 12.30 hod. paralelne v dvoch virtuálnych miestnostiach. Témy a rečníci budú opäť z rozličných oblastí, spoločne sa pozrú na aktuálne problémy, ktoré sa týkajú poisťovacieho sektora. Program je určený pre sprostredkovateľov poistenia, konateľov spoločností SFA, odborných garantov, pracovníkov poisťovní z rôznych odborných oddelení.

  1. Juraj Karpiš, ekonomický analytik a spoluzakladateľ Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz a člen krízového ekonomického štábu ministra financií, bude hovoriť o veľkom COVID-19 experimente. Podá zaujímavé informácie o ekonomickej situácii v eurozóne a vo svete. Dozviete sa odpovede na to:

– ako bude pravdepodobne vyzerať ekonomika po tom, čo sa skončí masívna fiškálna a monetárna situácia

– prečo rastú ceny akcií

– aké sú najväčšie riziká pre ekonomiku a finančný systém v nasledujúcich rokoch

 

2) Martin Petruľák z advokátskej kancelárie LEX bude diskutovať o téme toho, kde sa začína a končí náhodnosť poistnej udalosti a o tom, či prelomové rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky posúva doterajšie hranice chápania náhodnosti poistnej udalosti.

 

3) Azda nevyčerpateľnej téme Zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom sa bude venovať Petr Záruba, tentokrát s ohľadom na Brexit. Bude prezentovať prípadové štúdie súvisiace s témou. Na jeho prednášku sa môžete prihlásiť napríklad aj vďaka jeho publikácii Zodpovednosť za škody spôsobené vadným výrobkom, ktorú si môžete objednať tu.

 

4) Underwriter Ján Ďurkovič zo Swiss Re odprezentuje informácie o dopade pandémie spôsobenej vírusom Covid-19 z pohľadu zaisťovateľa v oblasti Event cancelation.

 

5) Pani profesorka Zuzana Sternová z Technického a skúšobného ústavu stavebného poskytne prezentáciu na tému právnych technických predpisov súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov a ich dopade na podmienky vo výstavbe. Ide o tému veľmi dôležitú najmä pre sprostredkovateľov poistenia, metodikov produktov, metodikov likvidácie a rizikových manažérov.

 

6) Pán Richard Marko zo spoločnosti Digital Systems bude prezentovať zmenu AML legislatívy 10/2020, pričom prinesie porovnanie časovej náročnosti preverenia politicky exponovanej osoby “ručne” a s využitím software aplikácií.

 

Aktuality SIBAF:

SIBAF 2019

SIBAF 2018

SIBAF 2017

SIBAF 2016

SIBAF 2019

SIBAF® workshopy a semináre už 15. apríla!

V rokoch 2020 aj 2021 sa toho menilo a mení veľa. Jedno sa ale nemení, a to fakt, že v oblasti poisťovníctva je potrebné neustále sa vzdelávať.

viac

SIBAF® fóra 2020 sa zúčastnili aj študenti a pedagógovia

Organizátori SIBAF® podujatí sa roky snažia aj o to, aby sa o profesionálny poisťovací segment zaujímali nielen profesionáli v ňom pracujúci, ale aj potenciálni budúci kolegovia – študenti. A tiež pedagógovia. Len zapojením do praxe totiž nadobudnú reálnu predstavu o tom, čo všetko táto práca obnáša a budú sa do nej môcť náležite zapojiť.

 

 

 

viac

SIBAF® fórum predstavuje detaily svojho programu

Už 8. októbra sa uskutoční online SIBAF® fórum 2020. Prečítajte si o podrobnostiach pripravovaného programu.

viac

Upevnite svoje vzdelanie v oblasti poisťovníctva: SIBAF® fórum opäť prinesie dôležité témy

Už 8. októbra sa uskutoční vzdelávacie podujatie SIBAF® fórum 2020. Ani koronavírusové opatrenia nezmenili vôľu ponúkať a získavať nové poznatky v poisťovacom segmente – odborne, aktuálne a názorne.

viac

Je známy termín SIBAF fóra 2020!

Bol stanovený na 8. október 2020. Rátajú aj s online alternatívou.

viac

Objednajte si knihu Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom!

V knihe nájdete 22 príkladov z praxe, ktoré vám pomôžu vo vašej vlastnej práci.

viac

Fotogaléria: SIBAF® fórum 2019

Pozrite sa, ako to 10. októbra v bratislavskom HubHube na SIBAF® fóre 2019 vyzeralo.

viac

SIBAF® Award 2019 spoznal svojich víťazov! Anketa zaznamenala historicky najvyšší počet hlasov.

12. ročník renomovanej ankety poisťovacieho segmentu SIBAF® Award priniesol víťazov v troch kategóriách. Spočítaval sa doposiaľ najvyšší počet hlasovacích lístkov. Víťazom boli odovzdané ocenenia na vzdelávacom podujatí SIBAF® fórum 2019.

viac

Peter Bak: Elektronická komunikácia a jej úskalia; druhy elektronických podaní; ich účinky

Peter Bak bude na SIBAF® fóre 2019 prezentovať problematiku aj úskalia elektronickej komunikácie. Téma bude užitočná pre konateľov spoločností a pre poisťovacích maklérov pri identifikácii rizika v rámci poistenia zodpovednosti za škodu pri výkone činnosti štatutára spoločnosti.

viac

SIBAF® fórum 2019 aj s Petrom Zárubom

Po vzdelávacom podujatí Záruba pokrstí svoju novú knihu Zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom, ktorú napísal spoločne s Martinom Pospíšilom.

viac


Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu