Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia - Komentár

Publikácia Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia – Komentár predstavuje svojím zameraním a komplexnosťou jedinečnú publikáciu, ktorá sa ako prvá a zároveň jediná v slovenskej odbornej literatúre zaoberá problematikou dvoch najčastejšie uplatňovaných úrazových dávok.

Podrobné vysvetlenie jednotlivých ustanovení zákona sa opiera o reálne skúsenosti autorov komentára s aplikáciou predmetného zákona v praxi, čo dáva komentáru punc praktickosti. Z tohto dôvodu sa môže pre čitateľa stať aj cenným návodom, ako v praktických situáciách uplatniť nároky na peňažné dávky na kompenzáciu bolesti a zníženia možnosti spoločenského uplatnenia. Významnou súčasťou komentára je aj pomerne rozsiahly výber rozhodnutí súdov v Slovenskej republike a Českej republike, pričom autori poukazujú aj na úskalia súčasnej právnej úpravy.

Komentár je určený nielen akademickej obci, ale predovšetkým praktizujúcim právnikom, teda právnym oddeleniam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, advokátom a sudcom, ktorí sa s aplikáciou tohto zákona v praxi stretávajú alebo majú záujem o prehĺbenie poznatkov z predmetnej oblasti. Publikácia však nepochybne osloví aj lekárov a znalcov, ktorí pri výkone svojej činnosti prichádzajú do kontaktu so spracovaním lekárskych a znaleckých posudkov.

Momentálne nedostupné
Kód: 76
€22
Kategória: Knihy a publikácie
Hmotnosť: 265 kg
Autor: Vladimír Volčko, Tomáš Pazmány, Katarína Tomková, Lucia Volčková
Vydavateľstvo: Wolters Kluwer
Rok vydania: 2019
ISBN: 9788057100942
Väzba: Brožovaná

Popis produktu nie je dostupný

Späť do obchodu