AKTUALITY

Oznámenie o termíne konania OFV

Dňa 23. apríla 2020 sa uskutoční SIBAF® webinár, ktorý bude súčasťou osobitného finančného vzdelávania v zmysle zákona 186/2009 Z.z o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve.

viac

Aktuálne informácie k problematike pozastavených kontrol STK vs. PZP poistenie

K problematike prípadnej poistnej udalosti a zároveň neplatnej STK po 12. marci 2020 sa začínajú vyjadrovať kompetentní. Aké sú riešenia?

viac

Ministerstvo dopravy navrhlo neukladať pokuty za neplatné STK a EK po 12. marci 2020

Čo to znamená pre poistné udalosti, kde je nutné platnú STK deklarovať?

viac


Novinky na e-mail

Najdôležitejšie správy z poisťovacieho segmentu