Lektori

Naši lektori

ZARUBA_Portrétní foto 9-2017

Peter Záruba

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú relevantné ustanovenia o miere zvýšenia rizika. Za zvýšenie rizika v zmysle § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 VersVG (Zákon o poistnej zmluve v Rakúsku) sa považujú všetky okolnosti, pre ktoré vozidlo nespĺňa KF

SINGER_Miroslav

 

Miroslav Singer

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú relevantné ustanovenia o miere zvýšenia rizika. Za zvýšenie rizika v zmysle § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 VersVG (Zákon o poistnej zmluve v Rakúsku) sa považujú všetky okolnosti, pre ktoré vozidlo nespĺňa KFG (Zákon o cestnej doprave) alebo nariadenia vydané na základe tohto spolkového zákona. Z toho dôvodu každé jedno ďalšie použitie takéhoto vozidla ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky,

PETRULAK Martin-kruh

 

 

Martin Petruľák

Pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú relevantné ustanovenia o miere zvýšenia rizika. Za zvýšenie rizika v zmysle § 23 ods. 1 a § 27 ods. 1 VersVG (Zákon o poistnej zmluve v Rakúsku) sa považujú všetky okolnosti, pre ktoré vozidlo nespĺňa KFG (Zákon o cestnej doprave) alebo nariadenia vydané na základe t

 

 

 

Späť do obchodu