Aktuality

Aká bola výška dane z poistenia za rok 2022?

Už tretí rok po sebe predkladáme medziročné porovnanie výberu dane spolu s vyčíslením súm prijatého poistného v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia z daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2022 a 2021 v členení podľa jedno...

Oznámenie o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: vyšší Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 8.05.2023 Deň ukončenia: 31.12.2023 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktorý ...

Pozrite sa, ako vyzerá náš kurz osobitného finančného vzdelávania

Pre stredný alebo vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia. Odborné kurzy, ktoré budete študovať   Spoluvina pri dopravnej nehode – Dôvody a  vplyv na trestnú a občiansku zodpovednosť           Lektor: JUDr. Jakub Mandelík, PhD. Obsah: trestná a občianska zodpovednosť, základný rámec právnej úp...

Oznam o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 18.04.2023 Deň ukončenia: 31.12.2023 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, kto...

SIBAF® spúšťa nové kurzy OFV

Odborné napredovanie, profesijný rast či konkurencia iných sprostredkovateľov si žiadajú neustále vzdelávanie sa, získavanie poznatkov, vďaka ktorým je poisťovací maklér schopný napĺňať všetky potreby svojich klientov. Len maklér, ktorý disponuje vedomosťami a aktuálnymi informáciami, môže byť pripravený reagovať na riešenie potrieb svojich klientov. A opäť je to vzdelanie, ktoré riadiacim pracovn...

Oznam o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 23.11.2022 Deň ukončenia: 31.12.2022 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, kto...

Dopravno-bezpečnostná situácia v SR

Policajné prezídium konkrétne jeho viceprezident, pán Miroslav BALAŽOVIČ, prezentoval na SIBAF® fóre informácie o dopravno-bezpečnostnej situácii v SR za posledných 9 mesiacov. Nielen pre prípadné posúdenie rizík smerom k vašim klientom a zvýšenia miery prevencie, ale aj preto, že poisťovací makléri sú intenzívnymi účastníkmi cestnej premávky a informácie môžu prispieť aj k ich vlas...

Allianz spustila prvú spoločnú regionálnu digitálnu kampaň

„Keď príde tá chvíľa, sme s vami!“ To je hlavný odkaz najnovšej reklamnej kampane Allianz – Slovenskej poisťovne, ktorú odštartovala v týchto dňoch.    osobne aj digitálne Kampaň kladie dôraz na digitálne služby najväčšej poisťovne na trhu. „Našim klientom chceme pripomenúť, že v akejkoľvek chvíli alebo momente, ktoré prežívajú, sme pripravení pomôcť im. Sme s nimi...

SIBAF® award 2022 predstavuje víťazov

Už po 14. krát sa uskutočnila anketa SIBAF® award, v ktorej profesionáli z poisťovacieho segmentu vyjadrujú svoj názor, ale aj skúsenosti s prácou s jednotlivými poisťovňami na Slovensku. Anketa reprezentuje názor profesionálov trhu na kvalitu produktov a služieb poskytovaných poisťovňami pôsobiacimi na našom trhu.   Hlasovanie v ankete SIBAF® award 2022 prebiehalo do 3. októbra, následne p...

Chýbajúce čipy vyjdú podľa Allianzu európsky automobilový sektor 100 miliárd eur

Chýbajúce čipy vyjdú podľa Allianzu európsky automobilový sektor 100 miliárd eur  Nedostatok polovodičov viedol k celosvetovému nedostatku približne 18 miliónov vozidiel Aby sa zabránilo väčším stratám v budúcnosti, automobilový sektor bude potrebovať podporu Podporené by mali byť najmä segmenty, kde je Európa výrobňou aj konečným trhom Automobilový sektor sa stal obeťo...

Hore
27 položiek celkom
Späť do obchodu