Aktuality

8 videoprednášok, ktoré vás nenechajú na stoličkách nezaujatými

Aktualizovali a doplnili sme videoprednášky, ktoré sú súčasťou kurzu pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia. Pribudlo 8 videoprednášok, ktoré vás nenechajú na stoličkách nezaujatými, ale získajú si vašu pozornosť. Nová videoprednáška v kurze sa zaoberá témou poistných podvodov na Slovensku.Je to pomerne tabuizovaná téma, na verejnosti sa jej nevenuje veľká pozor...

TOTO by ste si mali z uplynulého SIBAF® seminára zobrať

Ostatný SIBAF® seminár bol zameraný na tému fotovoltiky a batériových úložísk. Seminára sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov, čo je veľmi pozitívne číslo, pretože išlo o pomerne úzke tematické zameranie, na druhej strane ale dôležité pre rozvoj poznatkov v rýchlo sa vyvíjajúcich technológiách. Medzi účastníkmi sa nachádzali reprezentanti všetkých skupín, ktorých sa téma týka, a teda po...

Program SIBAF® seminár 2024 - Fotovoltika a batériové úložiská. Riziká a poistenie.

21. mája sa uskutoční odborný SIBAF® seminár, témou ktorého budú votovoltika a batériové úložiská. Seminár bude postavený na teoretických poznatkoch s výrazným presahom do praktických riešení a skúseností. Každý kvalitný poisťovací maklér by totiž mal rozumieť rizikám pri príprave poistného programu pre budovy, na ktorých je inštalácia zrealizovaná. Mal by vedieť rýchlo a odborne reagovať v ...

Pripravujeme seminár na tému poistenia fotovoltiky a batériových úložísk

Blíži sa 21. máj, kedy sa v bratislavskom Hoteli Bratislava Gate One uskutoční odborný SIBAF® seminár.Jeho témou bude poistenie fotovoltických elektrární a batériových úložisk.Prečo sme volili práve túto tému? Je extrémne dôležitá!V najbližšej dobe totiž výrazne narastie množstvo inštalácií fotovoltických elektrární (FVE) na strechách priemyselných hál a administratívnych budov.V dôsled...

Oznámenie o začiatku kurzu OFV

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informáciu o konaní kurzu osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 13.05.2024 Deň ukončenia: 31.12.2024 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktor...

Buďte krok pred vašou konkurenciou

21. mája sa v Bratislave uskutoční odborný SIBAF® seminár, témou ktorého bude fotovoltika. Prezentovať budú odborníci, ktorým téma nie je cudzia, a to nielen teoreticky, ale najmä z ich profesionálnej praxe. Podelia sa s nami o svoje praktické skúsenosti a zážitky.   Dozviete sa, ako v praxi funguje inštalácia FVE a batériových úložísk, najmä z hľadiska majetkového poistenia.   Preze...

Absolvujte OFV do konca tohto roka!

Zo skúseností vieme, že mnohí si nechávajú absolvovanie OFV na posledný možný termín, a tak je pravdepodobné, že zatiaľ ste ešte ani vy prípadne vaši zamestnanci neabsolvovali tie svoje povinné hodiny.SIBAF® OFV je realizované oproti iným OFV trochu netradične, no z nášho pohľadu logicky.Vzdelávanie členíme na kalendárne roky, čo znamená, že každý rok Vám prinášame aktualizované OFV z dielne SIBAF...

Prečo svojim klientom ponúknuť poistenie pohľadávok alebo poistenie záruky

Ekonomické prognózy Allianz Trade Hospodárska aktivita na Slovensku sa v roku 2022 výrazne spomalila. Spôsobili to najmä dôsledky vojny na Ukrajine, následné sankcie Európskej únie voči Rusku a prudko rastúce ceny energií. Rast reálneho HDP sa na Slovensku znížil z 3% v roku 2021 na 1,7% v roku 2022, čo vtedy predstavovalo najpomalšie tempo spomedzi členských štátov EÚ v strednej a východnej...

Skupinová zmluva - dopady rozhodnutia Súdneho dvora EÚ

Na SIBAF® fóre 2023 pán Fusek, riaditeľ odboru  ochrany finančných spotrebiteľov NBS, prezentoval tému, v ktorej popisoval dopady rozhodnutia súdneho dvora Európskej únie v oblasti tzv. skupinového, respektíve flotilového poistenia vo vzťahu k spotrebiteľovi a finančným sprostredkovateľom. Menovite vysvetľoval, akých druhov poistení sa dané rozhodnutie týka, aké postavenie má v skupinov...

SIBAF® workshopy a semináre s 2 dôležitými témami

Po veľmi úspešnom SIBAF® fóre 2023 sa pripravuje ďalšie prezenčné vzdelávanie, ktoré dá profesionálom z poisťovacieho trhu príležitosť na osobné stretnutia, ale najmä na nadobudnutie vedomostí potrebných pre prax.SIBAF® workshopy & semináre sa uskutočnia 9. novembra 2023 v bratislavskom Technopole v Petržalke.Seminár bude trvať od 9.00 do 12.00 hod. Program pozostáva z dvoch dôležitých pred...

Hore
44 položiek celkom
Späť do obchodu