Aktuality

Anketa SIBAF® award 2023 - hlasovanie je spustené!

Aj rok 2023 prináša možnosť vyjadriť svoj názor na poisťovne a ich prácu v uplynulom roku. Hlasujte v 15. ročníku SIBAF® award.   Už po 15.-krát ponúka anketa SIBAF® award možnosť vyjadriť svoj názor na poisťovne, ich produkty a najmä služby. Vyjadrite svoj názor aj vy, a to vyplnením hlasovacieho lístka a jeho zaslaním na e-mailovú adresu anketasibaf@tpa-group.sk. Hlasovať môžete do 3. o...

SIBAF® fórum 2023 predstavuje kompletný program

11. októbra sa uskutoční SIBAF® fórum 2023, v Hotel NH Bratislava Gate One. Program je sfinalizovaný a ako každý rok, aj tentokrát je jeho primárnym cieľom, aby bol prínosom k profesionálnemu rastu všetkých účastníkov - či už prezenčne, alebo online vďaka 2 zakúpeným registráciám z jednej spoločnosti.   SIBAF® fórum 2023 prinesie množstvo dôležitých po...

Generácie Y a Z budú musieť dlhšie pracovať a viac sporiť, ukázala Allianz štúdia dôchodkov

Allianz vydala ďalšiu Allianz globálnu dôchodkovú správu 2023, ktorá analyzuje 75 dôchodkových systémov na svete pomocou Allianz dôchodkového indexu (API). Ten pozostáva z troch pilierov: analýza základných demografických a fiškálnych podmienok, udržateľnosť a primeranosť dôchodkového systému. Celkovo index posudzuje 40 parametrov s hodnotami od 1 (veľmi dobrý) po 7 (veľmi zlý), ktoré ukážu celkov...

Nočná mora firiem: nezaplatené faktúry. Ako im vy viete pomôcť?

Platobná neschopnosť firiem nielen na Slovensku, ale aj vo svete je alarmujúca. Očakáva sa, že tento rok vzrastie globálne až o 19 percent.   Doba je náročná. Veľa odberateľov má problémy splácať svoje záväzky, naťahuje dobu splatnosti faktúr čo najdlhšie, resp. ich neplatí vôbec. Dôvodom môže byť, že daná firma má finančné ťažkosti, dostane sa do platobnej neschopnosti alebo podnikateľský ...

SIBAF® fórum 2023 aj o zmenách v smernici IDD a v nariadení PRIIPS

Už 11. októbra sa uskutoční SIBAF® fórum 2023, ktoré prinesie množstvo dôležitých tém.Ako vždy, aj tentokrát Vám prinesieme kvalitných lektorov, ktorí sú odborníkmi na témy, ktoré budú na podujatí prezentovať. Jedným z nich je aj JUDr. Ing. Martin Petruľák z advokátskej kancelárie Havel Partners, ktorý sa bude venovať mimoriadne dôležitým zmenám v smernici IDD a v nariadení PRIIPS. Ide o z...

Poznáme termín SIBAF® fóra 2023!

Už viac ako 15 rokov prinášame slovenskému poisťovaciemu trhu vzdelávacie podujatia pod značkou SIBAF®.Sme hrdí na spätné väzby, ktoré hovoria o tom, že podujatia sú prínosné, praktické, s veľkou hodnotou pre profesionálnu prax ich účastníkov.Práve tieto spätné väzby sú motiváciou na organizáciu ďalších podujatí.Preto aj toho roku sa uskutoční SIBAF® forum 2023.   Prosím, poznačte si do s...

Aká bola výška dane z poistenia za rok 2022?

Už tretí rok po sebe predkladáme medziročné porovnanie výberu dane spolu s vyčíslením súm prijatého poistného v rámci jednotlivých odvetví neživotného poistenia. V nižšie uvedenej tabuľke nájdete informáciu o výške základu dane z poistenia a výške priznanej dane z poistenia z daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2022 a 2021 v členení podľa jedno...

Oznámenie o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: vyšší Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 8.05.2023 Deň ukončenia: 31.12.2023 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, ktorý ...

Pozrite sa, ako vyzerá náš kurz osobitného finančného vzdelávania

Pre stredný alebo vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia a zaistenia. Odborné kurzy, ktoré budete študovať   Spoluvina pri dopravnej nehode – Dôvody a  vplyv na trestnú a občiansku zodpovednosť           Lektor: JUDr. Jakub Mandelík, PhD. Obsah: trestná a občianska zodpovednosť, základný rámec právnej úp...

Oznam o uskutočnení osobitného finančného vzdelávania

V zmysle zákona 186/2009 o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve predkladáme informácie o konaní kurzov osobitného finančného vzdelávania.   Sektor: poistenia a zaistenia Stupeň odbornej spôsobilosti: stredný Forma: dištančná Miesto: internetová stránka spoločnosti www.efiba.sk Deň začiatku: 18.04.2023 Deň ukončenia: 31.12.2023 Prihlasovanie: prostredníctvom formulára, kto...

Hore
33 položiek celkom
Späť do obchodu