TOTO by ste si mali z uplynulého SIBAF® seminára zobrať

Ostatný SIBAF® seminár bol zameraný na tému fotovoltiky a batériových úložísk.

Seminára sa zúčastnilo viac ako 90 účastníkov, čo je veľmi pozitívne číslo, pretože išlo o pomerne úzke tematické zameranie, na druhej strane ale dôležité pre rozvoj poznatkov v rýchlo sa vyvíjajúcich technológiách.

Medzi účastníkmi sa nachádzali reprezentanti všetkých skupín, ktorých sa téma týka, a teda poisťovací makléri, underwriteri, rizikoví inžinieri, likvidátori poistných udalostí či metodici poistných produktov.

Pod vedením lektorov a odborníkov získali technické informácie, ktoré umožňujú pochopiť riziká jednotlivých používaných technológií.

Na mieste bola zabezpečená nahrávka prednášok Daniela Miklósa a Michala Valoucha z Generálneho riaditeľstva Hasičského záchranného zboru ČR, ktorým pracovné povinnosti nedovolili sa seminára zúčastniť osobne. 

Ich prednáška bola vo forme videoprezentácie, tj. obdobne ako kurzy osobitného finančného vzdelávania z dielne SIBAF®.

Tu je pár užitočných rád, ktoré na seminári z úst odborníkov odzneli:

Daniel Miklós z Generálneho riaditeľstva Hasičského záchranného zboru ČR radí, aby ste batériové úložiská umiestňovali do samostatného požiarneho úseku, čím im zabezpečíte vlastný systém detekcie požiaru a odvetrania a tiež, aby ste v okolí budovy vytvorili podmienky tak, aby hasičské zložky boli schopné hasiť požiar FVE na streche efektívnym spôsobom.

 

Renáta Roder Doktoríková, underwriterka poisťovne Colonnade Insurance, upozorňuje, že nie každá budova je vhodná na inštaláciu fotovoltiky a že každý prípad je posudzovaný individuálne. Preto je potrebné pred inštaláciou objektívne posúdiť, či je daná budova na takýto zásah vhodná.

 

S pani Doktoríkovou prednášal aj Peter Čahoj, riaditeľ oddelenie upisovania a zaistenia z ČSOB Poisťovne, ktorý upozornil na to, že hodnotenie, revízia a kontrola konštrukčnej vhodnosti a pevnosti strechy musia byť základnou súčasťou návrhu FVE, je totiž pri úpise rizika posudzovaná. Taktiež prízvukoval, že FVE musí byť aj po inštalácii dostatočne udržiavaná, nakoľko nedostatočná údržba zvyšuje mieru rizika požiaru.

 

Ďalším prednášajúcim bol Tomáš Krchnák z Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorý odporúča kvalitný projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby, ale tiež podotkol, že strecha ako nosná konštrukcia musí byť schopná zvládnuť statické zaťaženie, ktoré so sebou FVE prinesie.

 

Téme sa venovali aj Miloš Žernovič z Colonnade Insurance, ktorý dal veľmi praktickú radu realizácie prehliadky FV panelov po krupobytí, a Martin Studva z MSIG Insurance, ktorý upozornil aj na to, aby okolie batériového úložiska nemalo pozitívny vplyv na rozvoj požiaru a tiež, aby protipožiarna ochrana BESS rátala aj s havarijným plánom.

 

Na pravidelnú kontrolu, revíziu a obmenu komponentov FVE poukázal aj Michal Valouch z Generálneho riaditeľstva Hasičského záchranného zboru ČR a Pavel Šimon vyzval na dôsledný výber montážnej firmy.

 

Dušan Macášek z prezídia Hasičského a záchranného zboru SR poukázal na to, že ak sa FVE nachádza v priestoroch, kadiaľ vedie úniková cesta, je nutné v rámci riešenia PBS zabezpečiť evakuáciu osôb a určiť požiadavky na únikové cesty.

 

K téme sa vyjadrila aj Veronika Gašpieriková zo spoločnosti SANAC, ktorá kládla dôraz na to, aby sa sanácia po požiari vykonávala odborne vyškolenými pracovníkmi so zodpovedajúcimi ochrannými pomôckami a po nej je nutné vykonať testy na prítomnosť chemických zvyškov alebo plynov, aby sa zabezpečila dlhodobá bezpečnosť oblasti.

Späť do obchodu